12 April 2016

Dieselautot sähköautojakin ympäristöystävällisempiä

Neste, auto

Tesla ja sähköautot, Google ja robotit sekä yhä energiapihimmät polttomoottorit ja autojen kokonaisrakenteet ovat olleet autoilun ympäristöystävällisyyttä koskevan keskustelun ytimessä viime aikoina. Toisaalta kaupungistuminen, Über ja yhteisomistusautot ovat muuttamassa auton käyttöä ja omistamista yhä joustavammaksi ja tehokkaammaksi.

Mutta jos tutkitaan autoilua ympäristönäkökulmasta, on uuden tekniikan ja palvelullistamisen lisäksi kolmas ratkaisu, joka ei vaadi uuden auton ostamista tai siitä luopumista. Kyse on uusiutuvista polttoaineista, jotka toimivat omistamissamme autoissa – sekä vanhoissa että uusissa – jo nyt.

Täysin päästötöntä polttoainetta ei ole saatavilla, mutta jo nyt pääsemme ison harppauksen lähemmäs uusiutuvalla dieselillä. Kun polttoaine valmistetaan jätteistä ja tähteistä, sen kasvihuonekaasupäästöt putoavat dramaattisesti, parhaimmillaan jopa 90 % fossiiliseen dieseliin verrattuna. Tällaista polttoainetta Neste valmistaa vuosittain jo nyt niin paljon, että sillä ajaisivat kaikki Suomen dieselhenkilöautot kahden vuoden ajan.

Jätteistä ja tähteistä tuotetulla dieselillä kulkeva auto on tällä haavaa vähäpäästöisempi kuin sähköauto, kun lasketaan sähköauton päästöihin mukaan Suomen sähköntuotannon tämänhetkisen tuotantopohjan eli elinkaaren yli laskettavat päästöt. Jos esimerkiksi dieselauton hiilidioksidipäästöt ovat 106 g/km, niin polttoaineen koko elinkaaren päästöt käyttäen 100-prosenttista eläinrasvajätteestä jalostettua uusiutuvaa dieseliä olisivat ainoastaan 24 g/km. Sähköautolla vastaava luku on 28 g/km.

Kun halutaan vähentää autoilun ympäristöhaittoja, on otettava huomioon polttoaineiden koko elinkaaren aikaiset päästöt. Ilmaston kannalta on yhdentekevää, syntyvätkö päästöt toisella puolen maailmaa poratessa vai sähköntuotannossa esimerkiksi hiilestä. Päästöt ovat päästöjä.

Paikallisesti haitalliset hiukkaspäästöt ovat nykyisten dieselautojen hiukkassuodattimien ansiosta käytännössä nolla. Pakoputkia suurempi osa hiukkasista tulee katupölystä ja muista lähteistä, joihin auton moottoriratkaisu ei vaikuta. Typen oksidien päästöihin puolestaan puree ureakatalysaattori, joka on nykypäivää kuorma- ja linja-autoissa sekä tekee tuloaan henkilö- ja pakettiautoihin.

Autoilijalle valinnan pitäisi olla helppo: laadullisesti parempaa ja ympäristöystävällisempää polttoainetta edulliseen hintaan. Lopulta sähkökäyttöisten ja uusiutuvilla polttoaineilla kulkevien autojen ei pitäisikään kilpailla keskenään, vaan taistella yhdessä sen puolesta, että tällaiset vaihtoehdot markkinoilla lisääntyvät. Siihen mekin Nesteellä tähtäämme.

Olisi kaikille eduksi, jos saataisiin aikaan teknisesti, lainsäädännöllisesti, kaupallisesti ja verotuksellisesti tasapuolinen ratkaisu.

Silloin Suomi voittaa, kaikki voittavat.

Lars Peter Lindfors, Senior Vice President, Technology
Lars Peter Lindfors
Teknologiajohtaja, Neste