8 December 2015

Miten vastuullisuus yhdistetään liiketoimintaan?

Miten vastuullisuus yhdistetään liiketoimintaan? Tämä oli keskeisenä aiheena esityksessä, jonka pidin Global Compact Nordic Network  -verkoston kokouksessa Helsingissä joulukuun alussa. Tämä on erittäin ajankohtainen asia globaalisti esimerkiksi YK:n uusien kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesti ja myös meillä Nesteellä.

Esityksessäni painotin tarvetta integroida vastuullisuus strategiaan. Vastuullisuus pitää nähdä strategisena mahdollisuutena sen sijaan, että se olisi yksinkertaisesti jotain ylimääräistä. Miksi? Globaalien haasteiden, kuten ilmastonmuutoksen, voittamiseksi meidän on innovoitava ja kehitettävä liiketoimintaa kestävän kehityksen suuntaan. Meidän on muutettava liiketoimintaa sisältäpäin, ja tähän sisältyy vastuullisuuden sisällyttäminen strategiaan.

Esimerkiksi Nesteen strategia perustuu yhtiön päivitettyyn visioon, joka on "luomme vastuullisia vaihtoehtoja joka päivä". Visio asettaa suunnan pyrkimyksellemme kasvaa ja tarjota asiakkaillemme vähähiilisiä ratkaisuja. Vuonna 2015 muutimme nimemme Neste Oilista Nesteeksi. Tunnuslauseemme mukaisesti ainoa suunta on eteenpäin!

Yritysten on tartuttava tilaisuuksiin vaikuttaa globaaleihin haasteisiin ja nähtävä roolinsa maailmassa. Nesteen toimitusjohtaja Matti Lievonen sanoi äskettäisessä julkisessa lausunnossaan, että todisteet ilmastonmuutoksesta ovat kiistattomia ja että tarvitaan maailmanlaajuinen ilmastosopimus, jotta maapallon lämpeneminen jäisi alle 2 °C:n. Lisäksi Lievonen painotti sitä, että yritysten on oltava oma-aloitteisia. "Mutta ettekö te harjoita myös fossiilisiin polttoaineisiin liittyvää liiketoimintaa?" skeptikot voivat kysyä. Kyllä harjoitamme ja kaikkia fossiilisia polttoaineita ei voi korvata uusiutuvilla liikenteessä. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, että muutos olisi mahdoton. Itse asiassa muutosta tarvitaan, ja me Nesteelle olemme ottaneet vastaan tämän haasteen.

Liiketoimintaa, joka vaikuttaa

Liikenteeseen liittyvät hiilidioksidipäästöt kasvavat nopeimmin. Ihmiset, palvelut ja tavarat pysyvät liikkeellä jatkossakin. On selvää, että liikenteen vähähiilisiä vaihtoehtoja on lisättävä. Neste on maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja ja maailman suurin jätteistä ja tähteistä valmistetun uusiutuvan dieselin tuottaja. Uusiutuvan NEXBTL-dieselin käyttö vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 prosenttia fossiiliseen dieseliin verrattuna.
 
Vaikutukset ovat vakuuttavia. Neste on kolmen viime vuoden aikana muuttanut yli kymmenen kertaa Empire State Buildingin painon verran jätettä polttoaineeksi, vähentänyt hiilidioksidipäästöjä 1,3 miljoonan kotitalouden vuosipäästöjen verran ja tuottanut uusiutuvaa dieseliä niin paljon, että sillä kulkisi autolla maailman ympäri 3,4 miljoonaa kertaa. UPS:n ja Googlen kaltaiset yritykset ja Kalifornian Oaklandin kaltaiset kaupungit pienentävät hiilijalanjälkeään käyttämällä uusiutuvaa NEXBTL-dieseliämme.
 
Uusiutuvien tuotteiden innovoiminen vaatii, että jatkamme uusien kestävän kehityksen mukaisten ratkaisujen tutkimista. Uusiutuva NEXBTL-diesel valmistetaan sataprosenttisesti uusiutuvista raaka-aineista, joista yli 70 prosenttia on jätteitä ja tähteitä ja loput sertifioitua palmuöljyä. Integroimalla vastuullisuuden strategiaansamme ja panostamalla uusiutuvien raaka-aineiden tutkimukseen Neste on saavuttanut mahdollisuuden käyttää uusiutuvan NEXBTL-dieselin valmistuksessa pelkästään jätteitä ja tähteitä.

Mitä seuraavaksi? Uusiutuvat raaka-aineet voivat korvata fossiilisen öljyn myös muissa käyttötarkoituksissa, kuten muoveissa, ja tutkimme uusia ja kiinnostavia mahdollisuuksia myös näillä aloilla. Itse asiassa Nesteen tavoitteena on, että uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnan myynnistä 20 prosenttia tulee liikenteen ulkopuolisista sovelluksista vuoteen 2020 mennessä. Kuinka? Pitämällä vastuullisuuden osana strategiaamme niin, että voimme jatkaa vastuullisten vaihtoehtojen luomista joka päivä. 

 

kaisa hietala
Kaisa Hietala
(s.1971)

Liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet
Filosofian maisteri, fysiikka (Suomi), Filosofian maisteri, ympäristötieteet (Iso-Britannia).
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 alkaen.