12 Heinäkuu 2016

4 syytä, miksi maailma tarvitsee biopolttoaineita

Neste Oyj
Uutinen
12.7.2016

neste_artikkelikuvat_FIN_1000px_500px_2_v2.jpg

  1. Ilmastonmuutoksen torjunta

Ilmastonmuutoksen torjuminen pakottaa maailman etsimään vaihtoehtoisia, vähähiilisiä energianlähteitä ja polttoaineita. Koska liikenne on suurimpia kasvihuonekaasu- eli hiilipäästöjen aiheuttajia, fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvilla vaihtoehdoilla, kuten biopolttoaineilla, on tehokas tapa vähentää näitä päästöjä. Biopolttoaineet mahdollistavat liikenteen hiilipäästöjen vähentämisen silloin, kun muut ratkaisut, kuten siirtyminen sähköautoihin, eivät ole mahdollisia esimerkiksi suurten ajoneuvokustannusten tai latausverkoston puutteen vuoksi.

  1. Energiankulutuksen kasvuun vastaaminen

Maapallon väestön arvioitu kasvu kahdeksaan tai jopa 10,5 miljardiin vuoteen 2050 mennessä - yhdistettynä kehittyvien talouksien merkittävään talouskasvuun - johtaa energiankulutuksen huomattavaan lisääntymiseen. Kasvavaan energiantarpeeseen vastaaminen edellyttää luonnonvarojen tehokkaampaa käyttöä ja uusiutuvan energian, kuten aurinkovoiman ja biopolttoaineiden käytön lisäämistä.

  1. Energian saannin varmistaminen

Energian kysynnän kasvu asettaa haasteita myös toimitusvarmuudelle, kun luonnonvarat ovat hajaantuneet eri puolille maailmaa. Biopolttoaineet parantavat ja turvaavat energiavarmuutta vähentämällä riippuvuutta fossiilisista energialähteistä. Biomassa on maailmanlaajuisesti tasaisemmin jakautunut luonnonvara.

  1. Niukkojen luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen

Jätteiden ja tähteiden hyödyntäminen biopolttoaineiden raaka-aineena on erinomainen esimerkki kiertotalouden tarpeisiin vastaamisesta. Jätteen määrän vähentäminen ja arvokkaiden luonnonvarojen tehokas hyödyntäminen ovat ensiarvoisen tärkeitä tulevan olemassaolomme kannalta.

Neste lyhyesti

Neste on öljynjalostuksen ja uusiutuvien ratkaisujen edelläkävijä. Tarjoamme asiakkaillemme huippututkimukseen perustuvia puhtaamman liikenteen ja teollisuuden tuotteita. Olemme maailman johtava uusiutuvan dieselin tuottaja, ja vuotuinen tuotantokapasiteettimme on yli 2 miljoonaa tonnia. Olemme myös maailman suurin yhtiö, joka tuottaa uusiutuvia polttoaineita jätteistä ja tähteistä. Vastuullinen toimintamme on saanut tunnustusta muun muassa Dow Jonesin kestävän kehityksen indeksissä ja maailman vastuullisimpien yhtiöiden Global 100 -listalla. Liikevaihtomme vuonna 2015 oli noin 11 miljardia euroa, ja osakkeemme on listattu NASDAQ Helsingissä. Puhtaampaa liikennettä, energiaa ja elämää vie eteenpäin noin 5 000 ammattilaista. Lisätietoa: neste.com/fi