6 Kesäkuu 2013

Biodieselin käyttö dieselauton- tai veneen polttoaineen joukossa

Uutinen

Autoilijat ja veneilijät ovat usein epätietoisia lainsäädännön edellyttämien biopolttoaineiden käytöstä dieselajoneuvoissa. Erityisesti biodieselin käyttöön suhtaudutaan epäluuloisesti. Neste Oilin myymät dieselit ja kevyt polttoöljy eivät sisällä lainkaan perinteistä biodieseliä vaan korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä. Uusiutuva diesel tunnetaan myös käsitteellä vetykäsitelty kasviöljy sekä lyhenteistä HVO* ja NExBTL*. Neste Oil valmistaa uusiutuvaa dieseliä erilaisista kasviöljyistä sekä jätteistä ja tähteistä.

Uusiutuvan dieselin korkean laadun ansiosta käyttäjän ei tarvitse huolehtia, miten korkeina pitoisuuksina uusiutuvaa dieseliä on polttoaineessa käytetty. Uusiutuva diesel jopa parantaa dieselin ominaisuuksia, joten sitä voi käyttää huoletta niin veneen säiliössä kuin auton tankissakin. Neste Pro Dieselissä uusiutuvan dieselin osuus on 15-20 %. Osa moottorivalmistajista suhtautuu epäillen tai kielteisesti perinteisen biodieselin (ns. FAME) käyttöön, mutta uusiutuvaa dieseliä he sen sijaan pitävät suositeltavana biotuotteena.

Neste Oil ei käytä lainkaan FAME-biodieseliä

Neste Oil ei käytä dieselpolttoaineissaan tai kevyissä polttoöljyissään lainkaan perinteistä FAME-biodieseliä. Useimmissa ajoneuvojen ohjekirjoissa kielletään FAME-biodieselin käyttö yli 7 %:n pitoisuuksina. Ohjekirjojen rajoitukset biodieselin käytöstä koskevat nimenomaan FAME-biodieseliä sekä sen raaka-ainekohtaisia alalajeja: RME*, PME* ja SME*.

Varaudu kesän venematkalle huolella

  • Tarkista moottorin ohjekirjasta soveltuva polttoaine.
  • Tankkaa venemoottorin ohjekirjan mukaista polttoainetta veneen tankkiin.
  • Huolla ja puhdista veneen laitteet ennen venematkaa.
  • Huolehdi etenkin siitä, että polttoainesäiliön pohjalle, vedenerottimeen tai suodattimeen ei ole päässyt kertymään vettä.
  • Hanki mukaan varasuodatin eväiden ja varapolttoaineen lisäksi mahdollisia moottoriongelmia varten.
  • Jos polttoaineessa esiintyy bakteerikasvustoa, käytä siihen tarkoitettua lisäainetta kuuriluontoisesti kasvuston poistamiseen. Puhdista säiliö ja vaihda suodattimet. Lisäaineita ei pidä lisätä jatkuvasti, sillä ne menettävät tehonsa jatkuvassa käytössä.

Ohjekirjojen lyhenteet

Ajoneuvojen ohjekirjoissa käytetään usein seuraavia biodieseliä tarkoittavia lyhenteitä:

  • FAME = fatty acid methyl ester, rasvahapon metyyliesteri
  • RME = rypsiöljystä tehty FAME
  • SME = soijaöljystä tehty FAME
  • PME = palmuöljystä tehty FAME.

Euroopassa yleisesti käytettävä dieselpolttoainelaatu ja sitä vastaava polttoöljy tunnetaan lyhenteestä EN 590. Se saa sisältää enintään 7 % biodieseliä. Polttoaineen myyjää ei ole velvoitettu kertomaan biodieselin määrästä kuluttajille.

Neste Oilin käyttämää uusiutuvaa dieseliä (HVO tai NExBTL) ei yleensä mainita erikseen, koska käyttöpitoisuutta ei ole EN 590:n tai lainsäädännön puitteissa rajoitettu. * Standardien ja yleisen eurooppalaisen käytännön mukaiset dieselpolttoaineen bioainesosien nimet ja lyhenteet:


Neste Oilin myymät dieselit ja kevyt polttoöljy eivät sisällä lainkaan perinteistä biodieseliä vaan korkealaatuista uusiutuvaa dieseliä.