12 Toukokuu 2014

Vastuullinen hallitustyö

Monista johtamisen uusista ismeistä huolimatta tuskin mikään yritysjohtamisen laji on muuttunut viimeisten 20 vuoden aikana yhtä paljon kuin pörssiyhtiön hallitustyöskentely. Pakottavat säädökset ja suositukset ovat moninkertaistuneet. Ne edellyttävät yrityksiltä vastuullisuutta ja kannustavat hyvään yrityskansalaisuuteen. Hyvä hallinto edellyttää yrityksen hallituksen valvovan, että yrityksen arvot ja toimintaperiaatteet eli ”tone from the top” välittyvät johdolta koko organisaatioon.

Hallituksen näkökulmasta yritysvastuu on ensi sijassa vastuuta yrityksen menestyksestä. Hallituksen strategisten valintojen on osuttava oikeaan. Ilman menestyvää liiketoimintaa vastuullisuus ei ole kestävää. Ilman tervettä taloutta yritys ei pysty investoimaan ympäristökuormituksen vähentämiseen tai energiatehokkuuden parantamiseen eikä – kuten Neste Oilin pitää – kehittämään uusia entistä vähäpäästöisempiä tuotteita.

Yleisellä tasolla voidaan todeta, että tappiollinen yritys joutuu usein sulkemaan heikoimpia tehtaitaan ja muita liiketoimintayksiköitään, mikä merkitsee henkilöstön vähentämistä. Menestyväkään yritys ei voi sallia tehottomien toimintojen jatkumista, koska sellainen vaarantaisi yrityksen kehittymisen pitemmällä aikavälillä. Henkilöstölle yrityksen heikko menestys näkyisi huonona palkkakehityksenä sekä vähäisinä koulutus- ja kehittämistoimina, joskus jopa työturvallisuuden laiminlyönteinä.

Toisaalta yritys ei voi menestyä ainakaan pitemmällä tähtäyksellä jos se ei noudata kansainvälisiä ja paikallisia normeja ja eettisesti kestäviä liikeperiaatteita. Hyvä hallintotapa edellyttää nykyisin, että hallitus linjaa yrityksessä noudatettavat keskeiset eettiset toimintaperiaatteet ja sitoo ne kansainvälisiin viitekehyksiin. Näitä YK, ILO, OECD, ICC ja monet muut ovat suositelleet noudatettaviksi. Näin on tehty meillä Neste Oilissa.

Kun hyvä yritys tuottaa voittoa ja luo arvoa osakkeenomistajilleen, se samanaikaisesti luo hyvinvointia ympäröivälle yhteiskunnalle. Etenkin Pohjoismaissa on hyvä muistaa, että ilman menestyviä yrityksiä ei ole edellytyksiä ylläpitää verovaroin tuotettuja julkisia palveluita.

Neste Oilin hallitus on käytännön työssään käynyt keskusteluita, haastanut johtoa, tehnyt päätöksiä monista yritysvastuullisuuteen luettavista asiakokonaisuuksista. Prosessiemme ja työmme turvallisuuden tärkeys on jalostamoyrityksessä luonnollisesti hallituksessa aina esillä. Meillä Matti Lievonen aloittaa hallitusraporttinsa näiden kysymysten kuukausitilastojen ja turvallisuutta parantavien toimien raportoinnilla.

Kehitämme yritysrakennettamme liiketoimintalähtöisesti, keräämme ja maksamme verot ja maksut lakien mukaan ja muutoinkin asianmukaisesti ja ajallaan. Kehitystyömme ja investointimme puhtaampien liikenteen polttoaineisiin ovat tärkeitä Euroopan ja globaalien ilmastotavoitteiden kannalta.

Vuosikertomuksemme, vastuullisuusraporttimme ja jatkuva tiedotustoimintamme kertovat meille ja muille tähänastisista saavutuksistamme ja valottavat myös tavoitteitamme. Voimme olla ylpeitä Neste Oilin saavutuksista kestävän kehityksen saralla. Samanaikaisesti hyvät tuloksemme innostakoot meitä kaikkia jatkuvasti hakemaan uusia mahdollisuuksia huolehtia ympäristömme ja henkilöstömme hyvinvoinnista sekä taloutemme terveydestä kestävällä tavalla.