14 Heinäkuu 2014

Yritysvastuun kehittyminen voimaannuttaa

Kirjoittanut Adrian R. Suharto
Julkaistu Blogi-kirjoituksia kategoriassa Vastuullisuus

Me vastuullisuuden kanssa työskentelevät olemme ”etuoikeutettuja” saamaan kutsuja erilaisiin vastuullisuuskonferensseihin. Toisinaan on vaikeaa erottaa, mikä on oikeasti arvokas konferenssi ja mikä on vain ”keskustelumaraton”. Oikeasti arvokkaassa konferenssissa keskustellaan käytännön sovelluksista ja hankkeitten sisällöistä, ja puhujat ovat kokeneita alan ammattilaisia arvokkaine kokemuksineen. Keskustelumaraton sen sijaan on konferenssi, jossa ihmiset kertovat mielipiteitään ilman näyttöä tehdystä työstä tai keskustelevat tulevaisuudensuunnitelmista; esimerkiksi ”sitoumusten julistus” tai ”keskustelu jostain aiheesta” saattaisivat olla teemoiltaan sellaisia konferensseja, joissa en pystyisi keskittymään loppuun asti.

Viimeisin konferenssini oli IFC:n (International Finance Corporation )järjestämä ja se oli todellakin jotain erilaista. Kansainvälinen rahoitusyhtiö IFC on osa Maailmanpankkia ja se on perustettu edistämään muun muassa yhteisökehitystä sekä vähentämään köyhyyttä kehittyvissä maissa. IFC kutsui asiakkaitaan keskustelemaan heidän kanssaan toteuttamistaan hankkeista. Asiakasjoukossa oli mukana useita menestyneitä yhtiöitä. Osallistujia oli 235 viideltä mantereelta ja monilta eri aloilta, esimerkiksi kaivos-, öljy- ja kaasuteollisuudesta, viljelmiltä, pankki- ja IT-alalta, kansalaisjärjestöistä sekä eri valtiohallinnoista ja niin edelleen. Kyseessä oli kutsutilaisuus, johon Neste Oil kutsuttiin IFC:n tulevana asiakkaana, sillä sopimus allekirjoitetaan pian.

Oli mahtavaa kuulla konferenssiin osallistuneiden yhtiöiden saavutuksista ja sitoumuksista sekä siitä, että he ovat toteuttaneet nämä hankkeet "oikein tekemisen hengessä", ilman keskittymistä oman brändin pönkittämiseen. He ovat kohdanneet hankkeiden aikana paljon kullekin alueelle ominaisia ongelmia, mutta pääpiirteittäin ongelmat ovat olleet samanlaisia. Jokaisessa esityksessä toistui, kuinka tärkeää on kartoittaa sidosryhmät, tuottaa lisäarvoa toimitusketjulle, edistää yhteisökehitystä ja olla vuorovaikutuksessa kansalaisjärjestöjen, valtion ja muiden sidosryhmien kanssa.

Neste Oil on todennäköisesti puhumassa seuraavassa konferenssissa, koska silloin meillä on jo kerrottavaa pienviljelijähankkeestamme. Olemme jo raportoineet pienviljelijöiden kasvavasta määrästä. Vuonna 2012 pienviljelijöitä oli 9 000 ja tällä hetkellä heitä on 54 000. Tämä on täysin ennennäkemätön saavutus palmuöljyn ostajalta. Tänä vuonna olemme menneet vielä askeleen pidemmälle: pienviljelijöiden tuottaman jäljitetyn ja sertifioidun palmuöljyn ostamisen lisäksi tutkimme, kuinka voisimme ostaa palmuöljyä kaikkein syrjäytyneimmältä ja köyhimmältä ryhmältä eli itsenäisiltä pienviljelijöiltä.

Harva ymmärtää palmuöljystä puhuessaan, että pienviljelijät omistavat 40 prosenttia palmuöljyn tuottamisessa käytettävästä viljelymaasta, mutta silti useimmat heistä elävät köyhyydessä. IFC:n Indonesian pienviljelijöitä koskevan analyysin perusteella syy pieniin satoihin ja siitä johtuviin mataliin tuloihin – sekä siitä johtuvaan metsien kaatamiseen, kulotukseen ja viljelmien vastuuttomaan laajentamiseen – on koulutuksen ja hyvien käytäntöjen puute. Ainoa tapa auttaa näitä pienviljelijöitä on toimiva yhteistyö kaltaisemme halukkaan ostajan, vastuullisen ja kokeneen rahoittajan (IFC) ja puristamoidemme välillä. Tämän hankkeen tavoitteena on olla malliesimerkki onnistuneesta avustusohjelmasta itsenäisille pienviljelijöille ja osoittaa, että heidät voidaan nostaa köyhyydestä ja että he voivat olla vastuullisia viljelijöitä, jotka tuottavat vastuullista palmuöljyä. Vastuullisena ostajana tämä on Neste Oilille oikea asia tehtäväksi, jotta voimme jakaa ostamiemme resurssien tarjoamat edut koko toimitusketjullemme.

Konferenssi ja muiden IFC:n asiakkaiden saavutukset todistavat, että IFC:llä on kokemusta ja asiantuntemusta ja että he ovat hyvin tietoisia alaan liittyvistä mahdollisuuksista ja riskeistä. Olen henkilökohtaisesti erittäin iloinen, että onnistuimme saamaan hyvän kumppanin ja toivon, että onnistumme tässä hankkeessa yhdessä kollegoideni kanssa! Päivitän tilannetta, kun saamme hankkeen alkuun ja edistymme.

Adrian R. Suharto
Sustainability Manager Neste Oil Singapore Pte Ltd