28 Maaliskuu 2018

Täydellinen muovittomuus ei ole realismia

Kirjoittanut Outi Teräs

Muovin aiheuttamat ongelmat ovat nyt kaikkien huulilla. Haasteessa on kuitenkin myös mahdollisuus. Kehittämällä teknologiaa voimme luoda uusiutuvia ja kestävämpiä vaihtoehtoja luopumatta muovin hyvistä ominaisuuksista.

Muoviton maaliskuu -kampanja sosiaalisessa mediassa on kannustanut elämään kuukauden ilman muovia. Kertakäyttömuoveihin ja turhaan pakkaamiseen on syytäkin kiinnittää huomiota. Kevyenä, kestävänä ja monipuolisena materiaalina muovi kuitenkin mahdollistaa myös paljon hyvää. Esimerkiksi autoissa erilaiset muovirakenteet ovat lisänneet turvallisuutta ja vähentäneet auton kevenemisen kautta polttoaineen kulutusta merkittävästi.
 
Moni peräänkuuluttaa muovittomia vaihtoehtoja nimenomaan pakkauksille ja kyseenalaistaa ylipäänsä pakkaamisen tarpeen. Helposti pilaantuvien ja paljon kosteutta sisältävien tuoretuotteiden säilyvyydelle ja elintarviketurvallisuudelle muovipakkaus on kuitenkin erittäin tarpeellinen. Vaikka käsiin jäävä pakkaus harmittaa, ilman sitä syntyvän ruokahävikin ympäristökuorma voisi useiden tutkimusten mukaan olla yli 20-kertainen pakkauksen kuormaan verrattuna. 

Vaikka täydellinen muovittomuus ei ole realismia, voidaan riippuvuutta fossiilisista raaka-aineista vähentää. Uusiutuviin raaka-aineisiin pohjautuvia ja kestävämpiä materiaalivaihtoehtoja kehitetään ansiokkaasti myös suomalaisessa pakkausteollisuudessa ja VTT:llä. Vaatimukset uusille materiaaleille ovat korkealla: niiden tulisi suojata tuotetta täydellisesti, toimia tehokkaasti pakkausprosesseissa ja lisäksi olla helposti kierrätettävissä. Esimerkiksi Nesteen kehittämät uusiutuvat muovit täyttävät nämä haastavat vaatimukset ja mahdollistavat uusiutuvien muovien käytön myös aiemmin saavuttamattomilla sovellusalueilla. 
 
Uusiutuva raaka-ainekaan ei pelasta, jos muovi päätyy käytön jälkeen luontoon - biopohjainen ei tarkoita biohajoavaa. Vaikka merien puhdistaminen muovijätteestä on ajankohtainen haaste, pitkällä aikavälillä siivoaminen ei riitä, vaan ainoa kestävä ratkaisu on ennaltaehkäistä muovin päätyminen luontoon. Tämä ei toteudu ilman tehokkaampia keräys- ja kierrätysjärjestelmiä, eikä ilman roskat tunnollisesti lajittelevia kuluttajia. Tehokkain kannustin kierrätysjärjestelmien syntymiselle on arvokas käyttötarkoitus kerätylle materiaalille. Neste tutkii parhaillaan mahdollisuutta käyttää jätemuovia jalostamon raaka-aineena.
 
EU:n muovistrategia pyrkii edistämään muovin erilliskeräystä ja kierrätystä, mutta sen linjaukset ovat pitkälti keskittyneet materiaalin mekaaniseen kierrätykseen. Mekaaninen kierrätys perustuu muovin lajitteluun ja sen rakeistamiseen uudelleen hyödynnettävään muotoon. Tässä prosessissa muovin laatu vähitellen heikkenee ja muoviin kertyy epäpuhtauksia, eikä mekaanisesti kierrätettyjä muoveja sen vuoksi hyväksytä esimerkiksi elintarvikkeiden pakkaamiseen. Kaikki muovilaadut ja -rakenteet eivät myöskään sovellu mekaaniseen kierrätykseen. 

EU:n kasvavien kierrätystavoitteiden saavuttamiseksi onkin välttämätöntä kierrättää muoveja myös kemiallisesti. Nesteyttämällä muovit niistä saadaan raakaöljyä korvaava raaka-aine, josta voidaan jalostamoprosesseissa valmistaa polttoaineita, kemikaaleja ja uusia muoveja. Kemiallisen prosessin kautta kierrätetyt muovit ovat laadultaan neitseellisiin verrattavia ja vapaita epäpuhtauksista, eikä niiden käytölle ole rajoituksia. 

Muoviton maaliskuu -kampanjan kaltaiset tempaukset ovat erinomainen tapa kiinnittää huomiota muovien käyttöön ja kierrättämiseen. Muutos kuluttajien käyttäytymisessä ei kuitenkaan yksistään riitä. Kestävien vaihtoehtojen luomiseen tarvitaan uusia teknologioita, arvoketjuja ja nämä mahdollistavaa poliittista tahtoa ja lainsäädäntöä. 

Outi Teräs
Outi Teräs
R&D Program Manager, Recycled Feeds, Neste
Outi Teräs vastaa Nesteen tuotekehityksessä jätemuovin raaka-ainekäyttöön tähtäävästä tutkimushankkeesta.