9 Toukokuu 2019

Kolme syytä, miksi vastuullisuuteen sijoittaminen kannattaa

Kirjoittanut Tiina Landau

Book

Sijoittamisessa on kyse tulevaisuuden ennakoimisesta: sijoittajat haluavat tunnistaa, mitkä yhtiöt ovat tulevaisuuden voittajia ja häviäjiä. 

Vastuullinen sijoittaja osaa hyödyntää sijoituspäätöksissään tietoa ympäristövaikutuksista, sosiaalisesta vastuusta ja hyvästä hallinnosta sekä niiden yhteydestä tuottoihin.

Nesteen toimiala on sijoittajien fokuksessa lukuisten vastuullisuustrendien vuoksi. Energiayhtiöitä ylipäänsä pidetään keskeisinä toimijoina matalahiiliseen yhteiskuntaan siirtymisessä. Tästä esimerkkinä on Norjan valtion päätös maaliskuussa 2019, jonka mukaan valtion jättimäisen lähes biljoonan euron eläkerahaston tulisi luopua vähitellen kansainvälisistä sijoituksistaan öljyn poraamiseen keskittyneisiin yhtiöihin. Taustalla päätökseen on öljysektorin taloudelliset kokonaisriskit Norjan kansantaloudelle. Isoja öljy-yhtiöitä päätös ei kuitenkaan koskenut, sillä toimialan yhtiöiltä odotetaan merkittävää kasvua uusiutuvassa energiassa. Lisää aiheesta täältä

Keräsin tähän kolme syytä, miksi vastuullinen sijoittaminen kannattaa.

1. Vastuullisella sijoittamisella voi saada paremmat tuotot

Vastuullinen sijoitus tuottaa paremmin pitkällä aikavälillä suhteutettuna riskeihin. Vastuullinen sijoittaja ei ole valmis tinkimään tuotoista, vaan haluaa sekä tuotot että kestävämmän tulevaisuuden. 

Yleistä markkinakehitystä paremman tuoton voi saavuttaa erityisesti sijoittamalla kunkin toimialan vastuullisimpiin yrityksiin. Myös onnistunut vaikuttaminen parantaa tutkitusti sijoitustuottoja, etenkin ensimmäisen vaikuttamisvuoden aikana.

2. Riskienhallinta auttaa välttämään miinoja

Sijoittajat ovat sellaisten uusien riskien äärellä, jotka voivat vaikuttaa laajasti moniin yrityksiin ja koko rahoitusjärjestelmän vakauteen. Globaalit riskit, kuten ilmastonmuutos ja vesivarantojen riittävyys, koskevat kokonaisia toimialoja ja maantieteellisiä alueita. 

Sijoittajat haluavat tietää yritysten ilmastovaikutusten lisäksi myös, miten ilmastonmuutos tulee vaikuttamaan yrityksiin taloudellisesti. Tämän vuoksi esimerkiksi norjalaiset sijoittajat pyytävät paikallisia yrityksiä raportoimaan uuden ilmastoraportoinnin viitekehyksen TCFD:n mukaan, jossa myös tämä taloudellisten vaikutusten näkökulma korostuu.

Sosiaalisen vastuun puolella sijoittajien huomio on kääntymässä erityisesti YK:n liiketoimintaa ohjaavien ihmisoikeusperiaatteiden noudattamiseen. Mahdolliset esiin tulevat ihmisoikeusrikkomukset voivat vaikuttaa negatiivisesti yritysten maineeseen ja sitä kautta karkottaa asiakkaita.

Hyvän hallinnon teemoista erityisesti tietoturva on noussut yhä tärkeämmäksi. Digitalisaation myötä yhä useamman yrityksen ydinliiketoiminnan jatkuvuus on alttiina tietoturvaongelmille: esimerkiksi teolliset laitokset voivat lakata toimimasta ja laivat kulkemasta tietoturvaongelmien edessä.

3. Nousevista trendeistä voi tunnistaa mahdollisuuksia

Sijoituskohteet eli yritykset voivat tarjota tuotteita ja palveluja globaalien vastuullisuushaasteiden ratkaisemiseen. Tämä tarkoittaa samanaikaisesti mahdollisuuksia markkinoita nopeampaan kasvuun ja kestävämpään liiketoimintaan.

Monet sijoittajat etsivät laajasti sijoitusuniversumista uusia kestäviä sijoituskohteita. Tämä palvelee sijoittajan tuotontavoittelua, mutta myös uutta roolia, jossa sijoittajat kasvavissa määrin haluavat olla rahoittamassa kestävää tulevaisuutta. 

Viitekehyksenä näiden kestävien sijoituskohteiden määrittelyyn käytetään yleisesti YK:n kestävän kehityksen tavoitteita (Sustainable Development Goals, SDG). Esimerkiksi kestävän kehityksen tavoite 13 Ilmastotekoja voi sijoituskohteena tarkoittaa uusiutuvan energian teknologian valmistamista ja energiatehokkuutta lisäävien tuotteiden ja palvelujen tarjoamista asiakkaille.

Taustaa: Uutuuskirja valottaa sijoittajan näkökulmaa

Vastuullisuus tarjoaa mahdollisuuksia niin yrityksille kuin sijoittajillekin – sekä tuottoja että keinoja kestävyyden edistämiseen. Minun ja Hankenin apulaisprofessorin Hanna Silvolan uutuuskirja Vastuullisuudesta ylituottoa sijoituksiin (Alma Talent, 2019) kertoo, miten sekä sijoittajat että yritykset pääsevät hyötymään näistä mahdollisuuksista käytännössä.

Taalerin osakesijoitusjohtaja ja pitkän linjan salkunhoitaja Mika Heikkilä totesi huhtikuussa ilmestyneen kirjan julkistustilaisuudessa osuvasti aiheen ajankohtaisuudesta: ”Sijoittaja voi poissulkea esimerkiksi tupakan, mutta kukaan sijoittaja ei voi sanoa, että minulla ei ole tätä ilmastonmuutosriskiä, olen myynyt sen pois”.

Tiina Landau
Tiina Landau
Vastuullisuusasiantuntija, Neste
Tiinalla on vuosien kokemus vastuullisesta sijoittamisesta Ilmariselta, KPMG:ltä ja OP-ryhmästä. Nesteen vastuullisuusasiantuntijana hän on aloittanut vuonna 2019.