17 Kesäkuu 2015

Edistykselliset biopolttoaineet kustannustehokkain tapa vähentää liikenteen CO2-päästöjä

Uutinen

17.6.2015

 

Teknologian tutkimuskeskus VTT ja Valtion taloudellinen tutkimuskeskus VATT ovat arvioineet tieliikenteen vaihtoehtoisten energiamuotojen ilmasto- ja kustannusvaikutuksia pyrittäessä kohti EU:n vuodelle 2030 asettamia ilmastotavoitteita.

"Olemme iloisia tutkimuksen tuloksista.  Ne antavat vahvaa tukea hallitusohjelman kirjaukselle liikenteen uusiutuvien polttoaineiden osuuden nostamisesta vuoteen 2030 mennessä.  Tutkimuksessa keskiöön nousivat edistykselliset ns. drop-in biopolttoaineet, kuten Nesteen uusiutuva NEXBTL-diesel", toteaa Nesteen yhteiskuntasuhdejohtaja Ilkka Räsänen.

Tutkimuksen mukaan koko kansantalouden kannalta kustannustehokkain tapa vähentää päästöjä on investoiminen kotimaisten, edistyksellisten nestemäisten biopolttoaineiden tuotantoon ja käyttöön. Ne sopivat käytettäväksi sellaisenaan sekä nykyisen jakelujärjestelmän sekä ajoneuvokannan kanssa. Lisäksi mahdollisilla investoinneilla on työllistävä vaikutus.

Nesteen näkemyksen mukaan uusiutuvien polttoaineiden käytön lisääminen vaatii mahdollisimman monipuolista raaka-ainevalikoimaa. Neste on omassa toiminnassaan kasvattanut jäte- ja tähderaaka-aineiden osuuden jo yli 60 prosenttiin uusiutuvien polttoaineiden tuotannossa. Lisäksi uudet raaka-aineet ovat vahvasti mukana Nesteen tutkimustoiminnassa. Suurin osa yhtiön tutkimusinvestoinneista suuntautuu uusien raaka-aineiden, kuten leväöljyn ja puupohjaisten raaka-aineiden tutkimukseen. Tulevaisuudessa esimerkiksi kotimaiset, metsäpohjaiset raaka-aineet ovat mahdollisia uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineita. Tällä hetkellä Neste käyttää jo mäntyöljypikeä Naantalin jalostamolla.

Tutkimusraportti VTT ja VATT (pdf)