26 Marraskuu 2007

Energiahaaste kaipaa ratkaisuhakuista yhteistyötä

Ympäristöjärjestö Greenpeace on viime päivinä hyökännyt rajusti Neste Oilin palmuöljyn käyttöä vastaan. Tämä ei Neste Oilin mielestä edistä kestävää kehitystä eikä energiahaasteen ratkaisua.

Valtioilla, kuluttajilla ja yrityksillä on käsissään valtava energiahaaste. Kuinka tyydyttää liikenteen kasvava energiantarve ja torjua samalla ilmastonmuutosta? Ihmisten ja tavaroiden on voitava liikkua, ja siihen on oltava oikeus myös kehittyvien maiden ihmisillä. Greenpeace esittää kritiikkiä, mutta ei ratkaisuja. Neste Oil kannattaa energiahaasteen ratkaisemiseksi yhteistyötä, jossa ovat mukana viranomaiset, yritykset ja järjestöt. Tavoitteena on vahva kehitystyö ja yhteiset pelisäännöt.

Raakaöljytuotannon rajojen lähestyessä meidän on löydettävä puhtaampia biopohjaisia polttonesteitä ja kyettävä tuottamaan niitä suuria määriä. Laadukas biopolttoaine on yksi realistisimmista tavoista rajoittaa liikenteen ympäristövaikutuksia. Neste Oil on tarttunut toimeen omalla alueellaan. Jollei kehitystyötä tehdä, mitään uutta ei synny. Toisaalta jo EU:n polttoainedirektiivi edellyttää, että biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista on 5,75 prosenttia vuonna 2010. Nämä velvoitteet Suomen ja muidenkin EU-maiden on täytettävä.

Neste Oilin NExBTL on puhtainta saatavilla olevaa biopolttoainetta. Se vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 40-60 % raakaöljystä valmistettavaan dieseliin verrattuna ja parantaa ilmanlaatua alentamalla merkittävästi myös muita haitallisia pakokaasupäästöjä. NExBTL toimii ongelmitta nykyisissä dieselmoottoreissa. Lyhyellä aikavälillä Neste Oil on valinnut palmuöljyn pääasialliseksi raaka-aineekseen NExBTL-tuotannossa. Tuotteen valmistuksessa voidaan käyttää myös muita kasviöljyjä ja eläinrasvoja, mutta palmuöljy on tällä hetkellä kilpailukykyisin raaka-aine saatavuutensa, hintansa ja erityisesti kasvihuonekaasutaseensa ansiosta. Teemme myös koko ajan lujasti tuotekehitystä, jotta voisimme tulevaisuudessa hyödyntää sellaisia raaka-aineita, joita ei voida käyttää ruuaksi.

Neste Oilista on valitettavaa, että Greenpeace pyrkii mitätöimään palmuöljyn kestävän kehityksen mukaisen tuotannon ja sertifioinnin eteen tehdyn työn. Me uskomme että ainoa kestävä tie eteenpäin on kattava ja luotettava sertifiointijärjestelmä. RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) kokoontui viime viikolla, ja hyväksyi kokouksessaan palmuöljyn auditointi- ja sertifiointiohjeen ja koko sertifiointiohjelman. RSPO arvioi, että sertifioitua palmuöljyä on saatavilla vuoden 2008 ensimmäisellä neljänneksellä. Neste Oil on sitoutunut noudattamaan RSPO:n sertifiointikriteereitä ja suhtautuu erittäin myönteisesti myös kaikkiin lainsäädännöllisiin toimenpiteisiin, joilla estetään vastuuton palmuöljyn tuottaminen.

Lisätietoja:
Osmo Kammonen, viestintäjohtaja, Neste Oil Oyj, puh. 050 458 4885
www.nesteoil.fi
www.rspo.org