13 Kesäkuu 2014

EU:n energianeuvostolta kanta biopolttoainelainsäädännön uudistamiseen

Uutinen

EU:n jäsenmaiden energiaministereiden muodostama EU:n energianeuvosto on päässyt sopuun yhteisestä kannasta biopolttoainelainsäädännön uudistamiseen liittyvään ILUC-direktiiviin 13.6.2014. Seuraavaksi energianeuvoston kanta pitää sovittaa yhteen Euroopan parlamentin kannan kanssa.

Neste Oil pitää energianeuvoston kantaa peltoviljeltyjen raaka-aineiden käytön rajaamisesta hyvänä tapana ehkäistä niin kutsuttujen ILUC-päästöjen riskiä. Kanta on linjassa Neste Oilin tavoitteen kanssa lisätä jatkuvasti jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvan dieselin tuotannossa. Tällä hetkellä jätteiden ja tähteiden osuus yhtiön uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä on noin 62 %, minkä ansiosta Neste Oil on maailman suurin jätteistä ja tähteistä biopolttoaineita valmistava yhtiö. Porvoon jalostamon uusiutuvan NEXBTL-dieselin tuotantolinjoilla käytetään raaka-aineena ainoastaan jätteitä ja tähteitä.

Neste Oilin näkemyksen mukaan direktiivin jätteitä ja tähteitä koskeva listaus on kuitenkin liian suppea, eikä nykyisellään edistä direktiivin tavoitetta päästä huomattaviin hiilidioksidisäästöihin. Jäte- ja tähderaaka-aineista valmistetuilla biopolttoaineilla voitaisiin vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin.

Nyt hyväksyttyyn yhteiseen kantaan sisältyy myös Suomen hallituksen neuvottelema lauseke, jolla jäsenmaat saavat sisällyttää erityiseen alakiintiöön myös ne raaka-aineet, jotka on luokiteltu jätteiksi tai tähteiksi ennen direktiivin voimaantuloa kyseisessä jäsenmaassa.

Kokonaisuudessaan Neste Oilin näkemys on, että mahdollisten ILUC-riskien tarkastelu olisi järkevää yhdistää ensi vuonna odotettaviin esityksiin vuoden 2020 jälkeisestä ilmasto- ja energiapolitiikasta.

Lisätietoja:

Ilkka Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, p. 050 458 5123