19 Joulukuu 2013

EU:n ministerineuvostolta ei yhteistä kantaa biopolttoainelainsäädännön uudistamiseen

Uutinen

EU:n energiaministerit eivät kyenneet muodostamaan yhteistä kantaa EU:n biopolttoainedirektiivien uudistamisesta energianeuvostossa 12.12.2013. On todennäköistä, että direktiiviuudistus saadaan päätökseen vasta ensi toukokuussa pidettävien Euroopan parlamentin vaalien jälkeen.

Vaikka epävarmuus biopolttoainelainsäädännön uudistamisesta jatkuu, Neste Oil on tyytyväinen, että EU:n jäsenmaat harkitsevat kantaansa EU-direktiivien uudistamiseen. Nyt pöydällä ollut, puheenjohtajamaa Liettuan ehdotus ei olisi luonut vahvoja kannusteita jätteiden ja tähteiden käytölle biopolttoaineiden raaka-aineena. Ehdotus olisi jättänyt liian suppeaksi listan raaka-aineista, joille jäsenmaat voisivat varata erityisen kiintiön ja tehnyt sen täydentämisen lähes mahdottomaksi. Näin ollen ehdotus olisi jättänyt käyttämättä sen suuren kasvihuonekaasusäästöpotentiaalin, joka voidaan saavuttaa käyttämällä biopolttoaineiden raaka-aineena jätteitä ja tähteitä.

Jäte- ja tähderaaka-aineista valmistetuilla biopolttoaineilla voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä jopa 90 % verrattuna fossiilisiin polttoaineisiin Ajatus siitä, että kyseisten raaka-aineiden käyttö muihin tarkoituksiin kuin biopolttoaineisiin olisi tärkeämpää on ristiriidassa direktiivin ja EU:n ilmastopolitiikan tavoitteiden kanssa.

Neste Oil on laajentanut raaka-ainepohjaansa ja lisännyt viime vuosina huomattavasti jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvan dieselin tuotannossa. Tällä hetkellä jätteiden ja tähteiden osuus on noin 50 % Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Yhtiön Porvoon uusiutuvan NExBTL-dieselin tuotantolinjoilla on käytetty jo jonkin aikaa raaka-aineena ainoastaan jätteitä ja tähteitä.

Lisätietoja: Ilkka Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 5123