Käyttöehdot ja Tietosuojalauseke

Yleistä

Alla olevat käyttöehdot ja tietosuojalauseke (jäljempänä "Tietosuojalauseke") (ja jäljempänä yhdessä "Käyttöehdot") sääntelevät tämän verkkosivuston ja sen minkä tahansa alasivujen (jäljempänä "Sivusto") käyttöä, mukaan luettuna minkä tahansa materiaalin lataamista Sivustolta. Tämän Sivuston käytön jatkaminen on osoituksesi siitä, että olet lukenut nämä Käyttöehdot, sitoudut noudattamaan niitä ja milloin Sivustolla on ilmoitettu, että näitä Käyttöehtoja on muutettu tai tullaan muuttamaan, tarkistat nämä muutokset. Luethan huolellisesti nämä Käyttöehdot, sillä ne asettavat velvoitteita ja sisältävät rajoituksia laillisista oikeuksista.

Käyttöehdot

Sivuston tarkoitus

Neste Oyj (jonka y-tunnus on 1852302-9 ja osoite Keilaranta 21, 02150 Espoo, Suomi) ja/tai sen tytäryritys (ja/tai tytäryritykset) Suomessa ja/tai muissa maissa (jäljempänä "Neste") tarjoaa/tarjoavat tämän Sivuston asiakkailleen ja muille sidosryhmilleen.

Tämä Sivusto on tarkoitettu tarjoamaan muun muassa tietoa Nesteen tarjoamista tuotteista, palveluista ja ratkaisuista sekä Neste-konsernista. Voit selata, jakaa ja myös kommentoida Sivuston sisältöä edellyttäen, että noudatat näitä Käyttöehtoja ja kaikkia soveltuvia lakeja.

Immateriaalioikeudet

Kaikki tämän Sivuston aineisto on tekijän-, tavaramerkki- ja muiden immateriaalioikeuksien sekä Nesteen tai kolmansien osapuolien omistamien lisenssien alaista ja sovellettavan suomalaisen ja/tai muun paikallisen ja/tai kansainvälisen lainsäädännön suojaamaa. Kaikki oikeudet pidätetään, jollei niitä tässä erikseen myönnetä.

Minkä tahansa tällä Sivustolla olevan aineiston käyttö kopioimalla, julkaisemalla, levittämällä, siirtämällä, muokkaamalla, tallentamalla tai käsittelemällä on kiellettyä ilman Nesteen etukäteistä kirjallista suostumusta. Minkä tahansa tällä Sivustolla olevan aineiston luvaton käyttö tai levittäminen saattaa rikkoa tekijänoikeus-, tavaramerkki- ja/tai muita lakeja ja olla siviili- ja rikosoikeudellisten sanktioiden alaista.

Sitoudut olemaan kopioimatta Sivustolla olevaa materiaalia tai muuta aineistoa.

Voit ladata yhden kopion tällä Sivustolla olevasta materiaalista yhdelle tietokoneelle henkilökohtaista, ei-kaupallista ja sisäistä käyttöäsi varten, ellei Neste ole antanut muunlaiseen käyttöön erillistä kirjallista lupaa.

Neste ei myönnä sinulle mitään välitöntä tai välillistä patenttiin, tekijänoikeuteen, tavaramerkkiin tai luottamukselliseen tietoon perustuvaa oikeutta.

Käyttäjän luovuttama materiaali

Kaikkea tälle Sivustolle lähettämääsi, siirtämääsi tai postaamaasi materiaalia, informaatiota tai muuta viestintää pidetään ei-luottamuksellisena, ei-yksinoikeuden alaisena, rojaltivapaana, peruuttamattomana, täysin alilisensoituna ja vapaasti käytettävänä (jäljempänä "Viestintä"). Nesteellä ei ole velvollisuuksia Viestintään liittyen lain sallimassa enimmäislaajuudessa.

Neste voi vapaasti julkistaa, kopioida, levittää, yhdistää ja/tai muulla tavalla käyttää Viestintää yhdessä muun datan, kuvien, äänien, tekstin ja muiden siihen sisältyvien asioiden kanssa mihin tahansa kaupallisiin tai ei-kaupallisiin tarkoituksiin.

Neste ei tarkista tai valvo minkään Viestinnän sisältöä eikä ota vastuuta siitä. Neste voi vapaasti oman harkintansa mukaisesti milloin tahansa poistaa mitä tahansa Viestintää tältä Sivustolta.

Lähettämällä mitä tahansa Viestintää tälle Sivustolle, sitoudut siihen, että (i) materiaali ei sisällä mitään laitonta tai muutoin julkaistavaksi kelpaamatonta; (ii) pyrit ennen minkään materiaalin lähettämistä parhaan taitosi mukaan skannaamaan ja poistamaan kaikki virukset ja muut saastuttavat tai haitalliset ominaisuudet; (iii) omistat materiaalin tai sinulla on rajoittamaton oikeus tarjota sitä Nesteelle; (iv) Viestintä ei ole halventavaa, virheellistä tai herjaavaa eikä se sisällä mitään laitonta, vahingollista, uhkaavaa, ahdistavaa, syrjivää, loukkaavaa, häpäisevää, pornografista tai säädytöntä materiaalia eikä se loukkaa minkään kolmannen osapuolen yksityisyyttä, yksilöllisyyttä, immateriaali- tai muita oikeuksia; (v) et esitä ketään toista henkilöä etkä manipuloi ylä- tai muita tunnisteita peittääksesi minkä tahansa toimittamasi Viestinnän alkuperää; ja (vi) et ryhdy toimenpiteisiin Nestettä vastaan lähettämäsi aineiston takia ja vapautat Nesteen kaikesta vastuusta, jos kolmas osapuoli ryhtyy toimenpiteisiin Nestettä vastaan lähettämäsi aineiston takia.

Neste voi liittää linkkejä muiden osapuolten omistamiin tai ylläpitämiin internet-sivustoihin. Jos avaat tällaisen linkin, sinun täytyy lukea ja hyväksyä kyseisen sivuston säännöt ennen sen käyttöä. Suostut myös siihen, että linkitettyjen sivustojen sisältö ei ole Nesteen hallinnassa eikä se vastaa millään tavoin näitä sivustoja varten luodusta tai niissä julkaistusta aineistosta. Muiden omistajien sivustoihin vievät linkit eivät myöskään viittaa siihen, että Neste tukisi sivustoa tai siinä tarjottuja tuotteita tai palveluja.

Tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat

Osa Sivustosta sisältää Nesteen liiketoimintaa, toiminnan tuloksia ja taloudellista tilaa koskevia tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Lausumat, jotka eivät perustu historiallisiin faktoihin, ovat tai niitä voidaan pitää tulevaisuuteen suuntautuvina lausumina. Sanat "uskoa", "odottaa", "ennakoida", "aikoa", "suunnitella", "ennuste", "arvioida", "ennustaa", "tavoite", "päämäärä", "esitys", "voisi", "pitäisi", "aikoa", "pyrkiä" ja vastaavat ilmaisut saattavat ilmentää tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia. Tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat perustuvat vallitseviin odotuksiin ja oletuksiin ja riippuvat tunnetuista ja tuntemattomista riskeistä, epävarmuuksista ja muista tärkeistä tekijöistä, jotka saattavat aiheuttaa sen, että Nesteen tai sen toimialan todelliset tulokset, suoritus tai saavutukset poikkeavat merkittävästi mistä tahansa tuloksesta, suorituksesta tai saavutuksesta, joita tällaiset tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat joko välittömästi tai välillisesti ilmentävät.

Nesteellä ei ole valtaa kontrolloida tällaisten tulevaisuuteen suuntautuvien lausumien sisältöä, laatua, luonnetta tai luotettavuutta. Täten kaikki vastuu tällaisen informaation sisältöön, tarkkuuteen tai täydellisyyteen on poissuljettu.
Analyytikoiden ja muiden kolmansien osapuolten arvioihin ja ennusteisiin perustuvat tulevaisuuteen suuntautuvat lausumat eivät edusta Nesteen tai sen johdon mielipiteitä tai ennusteita. Tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia ei ole tarkoitettu antamaan sijoitusneuvoa. Sinun ei tule luottaa liiaksi tulevaisuuteen suuntautuviin lausumiin. Nesteellä ei ole mitään velvollisuutta tarkistaa tai päivittää analyytikoiden tai muiden kolmansien osapuolien arvioita tai muita tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia.
Huomaathan, että mikäli käytät tulevaisuuteen suuntautuvia lausumia, teet sen omalla riskilläsi. Neste ei ota mitään vastuuta tällaisten lausumien käyttöön liittyen.

Vastuuvapauslauseke

SIVUSTON SISÄLTÄMÄ AINEISTO TARJOTAAN LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA "SELLAISENA KUIN SE ON" ILMAN MITÄÄN VÄLITTÖMIÄ TAI VÄLILLISIÄ TAKUITA MUKAAN LUKIEN TAKUUTA MYYNTIKELPOISUUDESTA, IMMATERIAALIOIKEUKSIEN LOUKKAAMATTOMUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA MIHINKÄÄN TIETTYYN TARKOITUKSEEN. MIKÄLI SIVUSTO SISÄLTÄÄ LINKIN KOLMANNEN OSAPUOLEN SIVULLE, TÄLLAINEN LINKITYS ON VAIN KÄYTTÄJIÄ VARTEN EIKÄ NESTEELLÄ OLE MITÄÄN VASTUUTA TÄLLAISELLA VERKKOSIVULLA OLEVAN INFORMAATION SISÄLLÖSTÄ TAI TARKKUUDESTA.

LAIN SALLIMASSA ENIMMÄISLAAJUUDESSA NESTE EI MISSÄÄN TILANTEESSA OLE VASTUUSSA MISTÄÄN VAHINGOSTA, JOKA JOHTUU TÄMÄN SIVUSTON KÄYTÖSTÄ TAI KYKENEMÄTTÖMYYDESTÄ KÄYTTÄÄ TÄTÄ SIVUSTOA, MUKAAN LUKIEN MUTTA EI RAJOITETTUNA EPÄSUORAT JA VÄLILLISET VAHINGOT, KUTEN LIIKEVAIHDON MENETYS, TULON MENETYS, VOITON MENETYS, LIIKETOIMINNAN KESKEYTYMINEN TAI DATAN TAI TIEDON MENETYS.

Neste ei myöskään takaa minkään tällä Sivustolla olevan materiaalin, kuten esimerkiksi minkään tekstin, kuvan, grafiikan, linkin tai muun asian, käytettävyyttä, oikeasisältöisyyttä tai täydellisyyttä. Neste voi milloin tahansa siitä ilmoittamatta tehdä muutoksia tähän Sivustoon tai siinä kuvattuihin tuotteisiin. Neste ei sitoudu päivittämään tällä Sivustolla olevaa informaatiota tai muuta materiaalia.

Muut ehdot

Neste voi milloin tahansa muuttaa näitä Käyttöehtoja päivittämällä näitä. Neste ilmoittaa Käyttöehtojen yhteydessä, kun niitä on muutettu. Mikäli käytännössä mahdollista, Neste ilmoittaa myös Käyttöehtojen linkissä seitsemän kalenteripäivää ennen muutosten voimaantuloa, että muutos on tulossa. Jatkaessasi Sivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetut Käyttöehdot. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa Sivuston kaikenlainen käyttö.

Neste varaa itselleen yksinomaisen oikeuden: (i) muuttaa näitä Käyttöehtoja; (ii) valvoa ja poistaa mitä tahansa sisältöä Sivustolta; ja/tai (iii) lopettaa Sivuston saatavuuden milloin tahansa ilman etukäteistä ilmoitusta.

Jos jokin näiden Käyttöehtojen ehto tai määräys todetaan lainvastaiseksi, pätemättömäksi, mitättömäksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei vaikuta millään tavalla jäljelle jäävien ehtojen ja määräysten voimassaoloon tai täytäntöönpanokelpoisuuteen.

Nesteen viivästyminen tai laiminlyönti ryhtyä toimenpiteisiin sinun tai muiden toimesta tapahtuneen Käyttöehtojen rikkomisen osalta ei tarkoita oikeuksista luopumista eikä rajoita Nesteen oikeuksia liittyen tällaiseen rikkomukseen tai mihin tahansa myöhempiin rikkomuksiin.

Kysymykset ja huomautukset

Kaikki näitä Käyttöehtoja koskevat kysymykset ja huomautukset tulisi lähettää Nesteen Lakiasiat-yksikköön, osoitteeseen legal(at)neste.com.

Tietosuojalauseke

Yleistä

Tämä Tietosuojalauseke muodostaa yhdessä Käyttöehtojen kanssa ehdot, joiden perusteella Sivuston käytön yhteydessä kerättyjä henkilötietoja käsitellään.

Neste Oyj (y-tunnuksella 1852302-9 ja osoitteella Keilaranta 21, 02150 Espoo, Suomi) on rekisterinpitäjä tämän Tietosuojalausekkeen perusteella käsiteltävien henkilötietojen osalta. Jatkamalla tämän Sivuston käyttöä osoitat, että olet lukenut tämän Tietosuojalausekkeen ja Käyttöehdot ja annat suostumuksesi käsitellä henkilötietojasi alla olevien ehtojen mukaisesti.

Henkilötietojen kerääminen

Neste Oyj käsittelee Sivuston käytön yhteydessä antamiasi henkilötietoja. Voit antaa Sivuston kautta henkilötietojasi esimerkiksi: (i) ottamalla yhteyttä tai antamalla palautetta; (ii) hakemalla töihin; (iii) tilaamalla uutiskirjeitä tai muuta materiaalia; (iv) kommentoimalla tai keskustelemalla mistä tahansa sisällöstä Sivustolla; tai (v) lataamalla tai lähettämällä materiaalia. Henkilötiedot saattavat sisältää muun muassa nimesi, osoitteesi, puhelinnumerosi, sähköpostiosoitteesi, ammattinimikkeesi, työnantajasi ja muita tietoja, joita päätät antaa

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Neste Oyj voi käsitellä henkilötietojasi yhtä tai useampaa seuraavaa tarkoitusta varten: (i) voidakseen kehittää Sivustoa analysoimalla toimintoja ja käyttäytymistäsi Sivustolla; (ii) asiakkaiden hallinnoimiseen; (iii) lähettääkseen uutiskirjeitä ja muuta informaatiota sekä tarjouksia sinulle; (iv) kommunikoidakseen kanssasi; ja (v) jotta Neste Oyj voisi täyttää sovellettavan lainsäädännön mukaiset velvoitteensa. Jos olet työnhakija, henkilötietojasi voidaan käsitellä myös rekrytointi ja HR-tarkoituksiin. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä sähköpostin ja muiden sähköisten viestintäkanavien kautta tapahtuviin suoramarkkinointi- ja mainostarkoituksiin.

Neste Oyj säilyttää henkilötietoja niin kauan kuin on tarpeellista täyttääkseen tarkoituksen, jota varten tiedot kerättiin.

Neste Oyj pyrkii vakavasti pitämään meille toimittamasi tiedot turvassa ja kohtuullisin varotoimin suojelemaan henkilötietojasi luvattomalta pääsyltä, katoamiselta, väärinkäytöltä tai muokkaukselta. Neste Oyj:n edustajat ja sopimuskumppanit, joilla on pääsy henkilötietoihisi ulkoistettujen toimintojen yhteydessä, joutuvat pitämään tiedot salassa eivätkä voi käyttää näitä tietoja mihinkään muuhun tarkoitukseen.

Henkilötietosi voidaan jakaa muiden Neste-konserniin kuuluvien yritysten välillä sekä Neste-konserniin tulevien yritysten tai yritysjärjestelyiden, insolvenssimenettelyiden, fuusioiden tai yritysostojen yhteydessä. Neste Oyj voi myös ulkoistaa henkilötietojesi käsittelyn Neste-konsernin ulkopuolisille yrityksille, jotka voivat sijaita myös Euroopan Unionin ja Euroopan talousalueen ulkopuolella olevissa maissa, joissa tietosuojan taso ei välttämättä ole yhtä laaja kuin omassa valtiossasi. Nämä yritykset voivat käsitellä henkilötietojasi tarjotakseen esimerkiksi infrastruktuuri- ja IT-palveluita, asiakaspalvelua, markkinatutkimuksia ja tilastollisia analyysejä Neste Oyj:lle.

Pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus saada kerran kalenterivuodessa maksutta tietoja koskien Neste Oyj:n käsittelemiä henkilötietojasi, tietojen lähdettä, tietojen käsittelyn tarkoitusta, säännönmukaisten tietojen luovutusten kohteita sekä sitä, miten sinä rekisteröitynä voit käyttää oikeuksiasi asianomaisessa henkilötietojen käsittelyssä.

Voit myös milloin tahansa pyytää virheellisten tai puutteellisten tietojesi korjaamista tai poistamista. Lisäksi voit peruuttaa suostumuksesi liittyen tietojen keräämiseen, käyttöön ja/tai siirtoon.

Tässä kappaleessa kuvatut pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen: Neste Oyj, Keilaranta 21, 02150 Espoo, Suomi tai sähköpostiosoitteeseen corpcomviestinta(at)neste.com.

Markkinoinnin kieltäminen

Mikäli et halua, että henkilötietojasi käsitellään suoramarkkinointiin liittyviin tarkoituksiin, voit milloin tahansa ilmoittaa tästä osoitteeseen: Neste Oyj, Keilaranta 21, 02150 Espoo, Suomi tai sähköpostiosoitteeseen corpcomviestinta(at)neste.com. Myös kaikessa sinulle lähetetyssä sähköisessä markkinoinnissa sinua informoidaan siitä, miten voit pyytää, ettei henkilötietojasi käsitellä markkinointitarkoituksiin

Evästeet

Neste Oyj käyttää Sivustolla evästeitä varmistaakseen Sivuston toimivuuden ja saadakseen tietoja vierailuista Sivustolle.

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja tietokoneesi kovalevyllä, jotka mahdollistavat tietokoneesi tunnistamisen Sivuston toimesta. Neste Oyj käyttää sekä niin sanottuja pysyviä evästeitä, jotka tallentuvat tietokoneesi kovalevylle, kunnes tuhoat tämän tiedoston ja  niin sanottuja istuntokohtaisia evästeitä, jotka häviävät sulkiessasi selaimesi.

Evästeiden avulle Neste Oyj voi kerätä tietoa esimerkiksi tietokoneestasi, IP-osoitteestasi, käyttöjärjestelmästäsi ja selaintyypistäsi. Nämä tiedot koostuvat yleensä tiedoista, joiden johdosta yksittäistä käyttäjää koskevia tietoja ei voida tunnistaa.
Neste Oyj voi käyttää pysyviä evästeitä tilastollisiin ja analyyttisiin tarkoituksiin, kuten ylläpitääkseen tilastoja koskien Sivuston käyttöä, tutkimusten suorittamiseen kehittääkseen Sivustoa ja/tai Neste Oyj:n muita tuotteita ja palveluita, määrittääkseen, mitkä osat Sivustosta ovat suosituimpia, tarjotakseen informaatiota kolmansille osapuolille, jotta sinulle voidaan kohdistaa asianmukaista mainontaa ja optimoidakseen Sivuston käyttöä. Evästeitä käytetään myös sinun tunnistamiseen palatessasi Sivustolle, jotta esimerkiksi sinulle voidaan tarjota sinua kiinnostavaa informaatiota.

Neste Oyj voi käyttää yllä mainittuihin tarkoituksiin myös kolmansien osapuolien evästeitä.

Voit kieltäytyä hyväksymästä evästeitä ja tuhota olemassa olevat evästeet selaimesi asetusten kautta. Mikäli selaimesi estää evästeiden käytön, et välttämättä pääse Sivustolle tai pysty täysin hyödyntämään Sivuston tiettyjä osia.

Linkit muille sivustoille

Tämä Tietosuojalauseke soveltuu ainoastaan tähän Sivustoon eikä kolmansien osapuolten tarjoamiin verkkosivuihin. Siltä osin kuin tämä Sivusto sisältää linkkejä muihin sivustoihin, tulee huomata, että Neste ei ole vastuussa tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen tietosuojakäytännöistä tai sisällöstä.

Muutokset tähän Tietosuojalausekkeeseen

Neste voi muuttaa tätä Tietosuojalauseketta milloin tahansa päivittämällä sitä. Neste ilmoittaa Tietosuojalausekkeen linkin yhteydessä, että sitä on muutettu. Mikäli käytännössä mahdollista, Neste ilmoittaa myös Tietosuojalausekkeen linkissä seitsemän kalenteripäivää ennen muutosten voimaantuloa, että muutos on tulossa. Jatkaessasi Sivuston käyttöä tällaisen ilmoituksen jälkeen, hyväksyt muutetun Tietosuojalausekkeen. Mikäli et halua hyväksyä muutoksia, ainoa mahdollisuutesi on lopettaa Sivuston kaikenlainen käyttö.

Yhteystiedot

Mikäli sinulla on mitä tahansa kysyttävää tästä Tietosuojalausekkeesta, voit ottaa yhteyttä meihin osoitteeseen: legal(at)neste.com.