Henkilöstörahasto

Konsernin henkilöstörahasto on toiminut vuodesta 1990. Nykyinen Nesteen Henkilöstörahasto on perustettu vuonna 2005 ja siihen kuuluu konsernin henkilöstö Suomessa. Konsernin osakepohjaiseen kannustinjärjestelmään kuuluvat henkilöt eivät voi olla rahaston jäseniä ansaintajaksojen aikana. Yhtiön hallitus määrittelee vuosittain rahastoon maksettavan voittopalkkioerän määräytymisperusteet.

Henkilöstörahaston jäseniä ovat sekä vakituisessa että määräaikaisessa työsuhteessa olevat konsernin työntekijät. Rahaston jäsenyys alkaa sitä kuukautta seuraavana kuukautena, jolloin työntekijän työsuhde on kestänyt yhtäjaksoisesti kuusi kuukautta. Rahaston jäsenyys ei pääty automaattisesti työsuhteen päättyessä, vaan vasta kun jäsen on saanut osuutensa rahastosta täysimääräisenä.
 
Konsernin rahastoon maksamat voittopalkkioerät jaetaan rahaston jäsenille tasasuuruisina. Rahasto-osuudet on jaettu sidottuun osaan ja nostettavissa olevaan osaan. Nostettavissa oleva osa määritellään vuosittain ja maksetaan käteisenä jäsenille, jotka haluavat käyttää nosto-oikeuttaan. 

Maksut vuonna 2017
Nesteen vuonna 2017 henkilöstörahaston voittopalkkioerä vuodelta 2016 tulee olemaan 4,6 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2016
Nesteen vuonna 2016 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2015 oli 5,7 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2015
Nesteen vuonna 2015 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2014 oli 2,6 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2014
Nesteen vuonna 2014 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2013 oli 4,5 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2013
Nesteen vuonna 2013 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2012 oli 2,86 miljoonaa euroa.

Maksut vuonna 2012
Nesteen vuonna 2012 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2011 oli 845 303 euroa.

Maksut vuonna 2011
Nesteen vuonna 2011 henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2010 oli 674 541 euroa.

Maksut vuonna 2010
Nesteen henkilöstörahastoon ei maksettu palkkioita vuodelta 2009, koska voittopalkkioerän määräytymisperusteet eivät täyttyneet.

Maksut vuonna 2009
Nesteen henkilöstörahastoon maksama voittopalkkioerä vuodelta 2008 oli 1,8 miljoonaa euroa.