Toimitusjohtaja ja johtoryhmä

Yhtiön johtoryhmä (Neste Executive Board, NEB) avustaa toimitusjohtajaa yhtiön johtamisessa sekä yhtiön strategisten ja operatiivisten tavoitteiden toteuttamisessa. Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset määräysvaltayhteisöineen on esitetty 2.7.2016 saakka verkkosivuillamme kohdassa Ilmoitusvelvolliset sisäpiiriläiset. Tämänhetkinen johtoryhmä muodostuu seuraavista henkilöistä:

 

 

Matti Lievonen
(s.1958)

Toimitusjohtaja ja johtoryhmän puheenjohtaja
Insinööri, eMBA, vuorineuvos.
Tekniikan tohtori h.c.
Toimitusjohtaja 1.12.2008 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen 2008. Toiminut aikaisemmin UPM-Kymmene Oyj:n Hieno- ja erikoispaperit -toimialan johtajana. Työskennellyt monissa liiketoiminnan johtotehtävissä UPM-Kymmenen eri liiketoimintayksiköissä vuosina 1986–2008 ja sitä ennen ABB:llä. UPM-Kymmenen johtajiston jäsen 2002–2008. Fortum Oyj:n, Nynas AB:n ja Kemianteollisuus ry:n hallituksien varapuheenjohtaja. SSAB AB:n hallituksen ja The European Business Leaders’ Conventionin hallituksen jäsen. Huoltovarmuuskeskuksen neuvottelukunnan jäsen. Suomen Messut Osuuskunnan hallintoneuvoston jäsen.
kaisa hietala
Kaisa Hietala
(s.1971)

Liiketoiminta-alueen johtaja, Uusiutuvat tuotteet
Filosofian maisteri, fysiikka (Suomi), Filosofian maisteri, ympäristötieteet (Iso-Britannia).
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2014 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen 1998. Vastaa Uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueesta. Toiminut aiemmin Nesteellä useissa eri tehtävissä, joista viimeisimpänä Uusiutuvat polttoaineet -liiketoiminnan johtajana 2011–2014, hankinnasta ja kaupallisesta toiminnasta vastaavana johtajana Singaporessa 2008–2011 ja uusiutuvista raaka-aineista vastaavana päällikkönä 2006–2008. Kemira Oyj:n hallituksen jäsen.
Panu Kopra
Panu Kopra
(s.1972)

Liiketoiminta-alueen johtaja, Marketing & Services
Tradenomi, MBA
Johtoryhmän jäsen toukokuusta 2016 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 1996. Vastaa Marketing & Services -liiketoiminta-alueesta Suomessa, Baltiassa ja Venäjällä. Toimi Öljyn vähittäismyynnin Suomen ja Baltian myynnistä vastaavana johtajana 2014–2015, Öljyn vähittäismyynnin Venäjän ja Baltian toimintojen johtajana 2010–2014, maajohtajana Venäjällä 2009, liiketoiminnan kehitysjohtajana Uusiutuvissa tuotteissa 2007–2008, myyntijohtajana 2006, maajohtajana Latviassa 2003–2005 sekä lukuisissa muissa tehtävissä yhtiössä.
Matti Lehmus
(s.1974)

Liiketoiminta-alueen johtaja, Öljytuotteet
Diplomi-insinööri, eMBA.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 1997. Vastaa Öljytuotteet-liiketoiminta-alueesta. Toiminut aiemmin muun muassa Öljy- ja uusiutuvat tuotteet -liiketoiminta-alueen johtajana 2011–2014, Öljytuotteet-liiketoiminta-alueen johtajana (2009–2010), Perusöljyt-liiketoiminnan johtajana Erikoistuotteet-toimialalla (2007–2009), liiketoiminnan kehitysjohtajana (2007) ja bensiiniviennistä ja tradingistä vastaavana päällikkönä (2004–2007) Öljynjalostus-toimialalla. Öljy- ja biopolttoaineala ry:n hallituksen puheenjohtaja.
Tuomas Hyyryläinen
(s.1977)

Johtaja, Uudet liiketoiminnat -yksikkö (14.9.2016 alkaen)
Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2012.
Tullut yhtiön palvelukseen 2012. Vastaa Uudet liiketoiminnat -yksiköstä. Toimi vuosina 2014-2016 yhtiön strategiatyöstä, Market Intelligence -toiminnosta, yritysjärjestelyistä sekä uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana ja vuosina 2012-2014 strategiasta vastaavana johtajana. Toiminut aiemmin strategiajohtajana F-Securessa sekä erilaisissa strategiaan ja liiketoiminnan kehittämiseen liittyvissä tehtävissä Nokiassa. Nynas AB:n ja Vapo Oy:n hallitusten jäsen.
Simo Honkanen
(s.1958)

Vastuullisuus- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 2006. Vastaa yhtiön vastuullisuusasioista ja yhteiskuntasuhteista. Toiminut aiemmin markkinoinnista, sidosryhmäsuhteista ja raaka-ainehankinnasta vastaavana johtajana Uusiutuvat polttoaineet -toimialalla 2008–2009, uusista liiketoiminnoista vastaavana johtajana Komponentit-toimialalla 2006–2007 sekä sitä ennen eri tehtävissä Shellissä Suomessa ja ulkomailla. Kemianteollisuus ry:n hallituksen varajäsen, Smart & Clean -säätiön hallituksen jäsen, World Energy Council Finlandin hallituksen varapuheenjohtaja.

Hannele Jakosuo-Jansson
(s.1966)

Henkilöstö- ja turvallisuusjohtaja
Diplomi-insinööri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2006.
Tullut yhtiön palvelukseen 1990. Vastaa konsernin henkilöstö- ja turvallisuusasioista. Toiminut aiemmin muun muassa Öljynjalostuksen henkilöstöjohtajana (2004–2005) ja laboratorio- ja tutkimuspäällikkönä yhtiön Teknologiakeskuksessa (1998–2004). Munksjön hallituksen jäsen.
Osmo Kammonen
(s.1959)

Viestintä- ja brändimarkkinointijohtaja
Oikeustieteen kandidaatti.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2004.
Tullut yhtiön palvelukseen 2004. Vastaa viestinnästä ja brändimarkkinoinnista. Toiminut aiemmin muun muassa viestintä- ja sijoittajasuhdejohtajana ja -päällikkönä, tiedotuspäällikkönä ja taloustiedottajana elektroniikkateollisuuden, konepajateollisuuden, rakennusmateriaaliteollisuuden ja metsäteollisuuden yrityksissä.
Lars Peter Lindfors
(s.1964)

Teknologiajohtaja
Tekniikan tohtori, MBA.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2009.
Tullut yhtiön palvelukseen 2007. Vastaa tutkimus ja tuotekehityksestä, investointien hallinnasta, informaatioteknologiasta, hankinnasta sekä liiketoimintaprosesseista. Toiminut aiemmin yhtiön teknologia- ja strategiajohtajana (2009–2012), Tutkimus- ja teknologia -yksikön johtajana (2007–2009), Perstorp-konsernin kehitysjohtajana (2004–2007) ja tutkimuksesta, teknologiasta ja kehityksestä vastaavana johtajana (2001–2004) sekä sitä ennen Nesteellä mm. tutkimuksesta ja kehityksestä vastaavana päällikkönä. Fortumin säätiön ja Tekniikan edistämissäätiön hallitusten jäsen.
Jyrki Mäki-Kala
(s.1961)

Talous- ja rahoitusjohtaja
Kauppatieteiden maisteri.
Johtoryhmän jäsen vuodesta 2013.
Tullut yhtiön palvelukseen vuonna 2013. Vastaa konsernin strategiasta, talous- ja rahoitushallinnosta, sijoittajasuhteista sekä riskienhallinnasta. Toiminut vuosina 2005–2013 liiketoimintojen ja konsernin taloushallinnon johtotehtävissä Kemira Oyj:ssä. Työskenteli aiemmin Finnish Chemicalsin palveluksessa. Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen.
Christian Ståhlberg
Christian Ståhlberg
(synt. 1974)

Lakiasiainjohtaja
Oikeustieteen kandidaatti.
Johtoryhmän jäsen 22.5.2017 alkaen.
Tullut yhtiön palvelukseen toukokuussa 2017. Vastaa konsernin lakiasioista. Toimii johtoryhmän, hallituksen, tarkastusvaliokunnan, osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ja sidosryhmien neuvottelukunnan sihteerinä. Toiminut aiemmin lakiasiainjohtajana Rettig Groupissa (2015–2017), sekä lakimiehenä Pohjola Pankissa (2011–2014), Neste Oilissa (2007–2011) ja Roschierilla (1998–2007).