Hallitus

Yhtiöjärjestyksen mukaan hallitukseen kuuluu viidestä kahdeksaan jäsentä, jotka valitaan varsinaisessa yhtiökokouksessa toimikaudeksi, joka päättyy seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen. Hallituksen jäsenet valittiin 5.4.2017 pidetyssä yhtiökokouksessa. Hallituksen jäsenten osakeomistukset Neste Oyj:ssä 31.12.2016 sisältävät omat omistukset ja määräysvaltayhteisöt. Hallituksessa on kahdeksan jäsentä, jotka ovat:

Jorma Eloranta
(s.1951)

Diplomi-insinööri, vuorineuvos.
Tekniikan tohtori h.c.
Hallituksen puheenjohtaja.
Hallituksessa vuodesta 2011.
Riippumaton jäsen.
Metso Oyj:n toimitusjohtaja 2004–2011. Kvaerner Masa-Yards Oy:n toimitusjohtaja 2001–2003. Patria Industries Oyj:n toimitusjohtaja 1997–2000. Finvest ja Jaakko Pöyry -konsernien varatoimitusjohtaja 1996. Finvest Oy:n toimitusjohtaja 1985–1995. Suominen Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 2011–2017. Stora Enson ja Uponor Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Pienelo Oy:n hallituksen puheenjohtaja ja toimitusjohtaja. Suomen messusäätiön hallituksen varapuheenjohtaja. Cargotec Oyj:n hallituksen jäsen. Nesteen ja Uponorin henkilöstö- ja palkitsemisvaliokuntien puheenjohtaja ja Stora Enson palkitsemisvaliokunnan puheenjohtaja. Cargotecin nimitys- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen. Stora Enson rahoitus- ja tarkastusvaliokunnan jäsen. Nesteen osakkeenomistajien nimitystoimikunnan jäsen. Asiantuntijajäsen Uponorin osakkeenomistajien nimitystoimikunnassa. Meripuolustussäätiön hallintoneuvoston varapuheenjohtaja.
Matti Kähkönen
Matti Kähkönen
(s. 1956)

Diplomi-insinööri.
Hallituksen varapuheenjohtaja.
Hallituksessa vuodesta 2017.
Riippumaton jäsen.
Toimitusjohtaja, Metso Oyj 2011–. Varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan sijainen, Metso Oyj 2010–2011. Toimitusjohtaja, Kaivos- ja maanrakennustekniikka, Metso Oyj 2008–2011. Toimitusjohtaja, Metso Minerals 2006–2008. Toimitusjohtaja, Metso Automation, 2001–2006. Divisioonajohtaja, Metso Automation, Field Systems, 1999–2001. Ennen vuotta 1999 useita päällikkö- ja kehitystehtäviä Neles-Jamesburyllä ja Rauma-Repolassa.

Matti Kähkösellä on lisäksi useita luottamustehtäviä. Hän on muun muassa hallituksen jäsen Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa (ETLA), hallituksen jäsen Teollisuuden ja Työnantajain Keskusliiton TT-säätiössä, puheenjohtaja Tampereen teknillisen yliopiston neuvottelukunnassa, jäsen ICC Suomen valtuuskunnassa sekä hallintoneuvoston jäsen Keskinäinen vakuutusyhtiö Ilmarisessa.
Martina Flöel
Martina Flöel
(s. 1960)

Kemian diplomi-insinööri, Kemian tohtori.
Hallituksessa vuodesta 2017.
Riippumaton jäsen.
Toimitusjohtaja, Oxea 2007–2016. Toimitusjohtaja ja liiketoimintajohtaja, Eurooppa, European Oxo 2003–2007. Johtaja, Oxo Chemicals, Celanese Chemicals 2000–2003. Tehtaanjohtaja, Böhlen, Celanese Chemicals 1998–2000. Ennen vuotta 1998 useita päällikkö- ja johtajatehtäviä Hoechst Groupissa.
Heike van de Kerkhof
Heike van de Kerkhof
(s. 1962)

Insinööri, MBA.
Hallituksessa vuodesta 2017.
Riippumaton jäsen.
Toimitusjohtaja, Chemours Titanium Technologies, 2015–. Liiketoimintajohtaja, El DuPont Titanium Technologies 2013–2015. Hallintoneuvoston puheenjohtaja, DuPont Deutschland 2013–2015. Euroopan kasvun johtaja, DuPont Food Industry Solutions 2009–2013. Liiketoimintajohtaja, Packaging and Industrial Polymers, DuPont De Nemours & Company 2008–2012. Globaalien hankkeiden johtaja, DuPont Packaging Solutions 2006–2008. Globaali markkinointipäällikkö, DuPont Cosmetics and Personal Care 2003–2006. Globaali autoteollisuuden markkinasegmentin päällikkö, DuPont Safety and Protection 2000–2003. Ennen vuotta 2000 useita päällikkö- ja johtajatehtäviä DuPont De Nemours & Companyssä.
Laura Raitio
(s. 1962)

Tekniikan lisensiaatti.
Hallituksessa vuodesta 2011.
Riippumaton jäsen.
Diacor terveyspalvelut Oy:n toimitusjohtaja vuodesta 2014. Ahlstrom Oyj:n Building and Energy -liiketoiminta-alueen johtaja 2009–2014 ja johtoryhmän jäsen 2006–2014, Ahlstrom Oyj:n markkinointijohtaja (myyntiverkosto, henkilöstöhallinto, viestintä ja markkinointi) 2006–2008. Ahlstromin Tapetti- ja julistepaperit-, esikyllästetyt huonekalupaperit- ja hiomapaperit -tuotelinjojen johtaja Osnabrückissä Saksassa 2002–2005. Ahlstrom Kauttua Oy:n toimitusjohtaja 2001–2002. Vuodesta 1990 lähtien useita johtotason tehtäviä Ahlstromin erikoispaperi-liiketoiminnoissa. Boardman Oy:n ja Suominen Oyj:n hallitusten jäsen. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 1 500 osaketta
Jean-Baptiste Renard
(s. 1961)

Teknisen alan ylempi korkeakoulututkinto Ecole Polytechniquessa ja öljyalan tutkinto French Petroleum Institutessa IFP:ssä.
Hallituksessa vuodesta 2014.
Riippumaton jäsen.
2PR Consultingin perustaja ja toimitusjohtaja, itsenäinen energia-asiantuntija ja konsultti. Useita tehtäviä BP:ssä 1986–2010; Euroopan ja Etelä-Afrikan alueista vastaava johtaja 2006–2010, liiketoiminnan markkinoinnista ja uusista markkinoista vastaava johtaja sekä Öljynjalostus- ja markkinointi -toimintojen johtoryhmän jäsen 2003–2006. Johtaja (non-executive) Masana Petroleum Solutionsissa (Etelä-Afrikka), IFP Trainingissä (Ranska) ja CLH-yhtiössä (Espanja); pro bono -konsultointia yhteiskunnallisille yrittäjille. Entreprendre&+:n hallintoneuvoston jäsen. IFP-koulun (French Petroleum Institute) neuvottelukunnan jäsen. Nesteen henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan jäsen.

Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 7 650 osaketta
Willem Schoeber
(s. 1948)

Tekniikan tohtori.
Hallituksessa vuodesta 2013.
Riippumaton jäsen.
Itsenäinen liiketoimintakonsultti. Hallituksen puheenjohtaja EWE Turkey Holding AŞ:ssä, Bursagaz AŞ:ssä ja Kayserigaz AŞ:ssä 2010–2015. EWE AG:n johtoryhmän jäsen, vastuualueena sähköntuotanto ja kansainvälinen liiketoiminta (Turkki ja Puola) 2010–2013. swb AG:n (Bremen) johtoryhmän puheenjohtaja 2007–2011. Useita tehtäviä erityisesti öljynjalostuksessa Royal Dutch Shell -konsernin yhtiöissä vuosina 1977–2007. Gasunie N.V:n (Groningen) hallintoneuvoston jäsen vuodesta 2013 ja Societatea Energetica "Electrica" S.A:n (Bukarest) hallituksen jäsen vuodesta 2016. Nesteen tarkastusvaliokunnan jäsen.

Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 2 000 osaketta
Marco Wirén
(s.1966)

Kauppatieteiden maisteri.
Hallituksessa vuodesta 2015.
Riippumaton jäsen.
Wärtsilä Oyj Abp:n talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2013. SSAB, talous- ja rahoitusjohtaja 2008–2013. SSAB, Business Control -johtaja 2007–2008. Eltel Networks, talous- ja rahoitusjohtaja ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja 2002–2007. NCC, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja talousjohtaja 1995–2001. Nesteen tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja.

Osakeomistus Neste Oyj:ssä 31.12.2016: 1 000 osaketta