Osakkeenomistukset

Hallituksen jäsenten yhtiön osakeomistukset on esitetty seuraavassa taulukossa. Tiedot kattavat suorassa omistuksessa olevat Nesteen osakkeet, sellaisten organisaatioiden kautta omistetut osakkeet, joista asianmukainen hallituksen jäsen omistaa osake-enemmistön, sekä edunvalvojan ominaisuudessa omistetut osakkeet. Hallituksen jäsenten palkkioita ei makseta osakkeina. Hallituksen jäsenet ovat hankkineet taulukossa esitetyt osakkeet omalla kustannuksellaan.

Hallituksen jäsenten osakeomistukset (tilanne 31.12.2016)

  2016 2015  Muutos
Jorma Eloranta 12 985  12 000 + 985
Maija-Liisa Friman 6 000  6 000 -
Laura Raitio 1 500 1 500 -
Jean-Baptiste Renard 7 650 7 650 -
Willem Schoeber 2 000  3 000 -
Kirsi Sormunen - - -
Marco Wirén 1 000 1 000 0