Uusiutuvien tuotteiden marginaalin laskenta

Viitemarginaali

70% (Euroopan myynnin osuus) x (FAME - CPO) * + 30% (Pohjois-Amerikan myynnin osuus) x (SME - CPO + LCFS x 2) *

+ lisämarginaali** Päivitetään kunkin vuosineljänneksen päätyttyä
- muuttuvat kustannukset Ohjaus: USD 110/ tonni
- kiinteät kustannukset Ohjaus: noin  MEUR 125/ vuosi
- poistot Osavuosikatsaukset: noin MEUR 110/ vuosi
= EBIT-estimaatti  

 

* FAME RED Seasonal = FAME 0 RED (April – September) / FAME -10 RED (October – March)
CPO = Crude Palm Oil Bursa Malaysia 3rd month + USD 70/ton fright to NWE
SME = Gulf Coast SME mid-price
LCFS = California Low Carbon Fuel Standard Credit price

** Lisämarginaali sisältää tulokseen vaikuttavia tekijöitä, kuten tuotteen energiasisällön ja tiheyden hintavaikutuksen, laatupreemion, sivutuotetulon, suojauksen, huoltoseisokit, logistiikkakulut sekä todellisen raaka-ainejakauman.

*** Muuttuvien kustannusten ohjausta päivittety Q1/2017 alkaen USD 130:stä 110:een tonnilta.

Uusiutuvien tuotteiden marginaalin laskenta 2016

  Q1/16 Q2/16 Q3/16 Q4/16 2016
Myyntimäärä, kilotonnia 531 485 544 662 2 222
Viitemarginaali, USD/ tonni 149 168 209 278 207
Viitemarginaali uusi, USD/ tonni 224 232 260 338 268
Lisämarginaali, USD/ tonni 270 366 296 187 272
Lisämarginaali uusi, USD/ tonni 194 303 245 127 210
Muuttuvat tuotantokustannukset USD/ tonni 130 130 130 130 130
Vertailukelpoinen myyntimarginaali, USD/ tonni 288 405 375 335 348
Vertailukelpoinen myyntimarginaali, MEUR 139 174 183 206 701
Kiinteät kustannukset, MEUR 35 28 33 34 129
Poistot, MEUR 24 29 26 31 110
Vertailukelpoinen EBIT, MEUR 80 119 124 146 469