Liputusilmoitukset

Arvopaperimarkkinalain (AML) 9 luvun 5 §:n mukaan Osakkeenomistajan on ilmoitettava omistus- ja ääniosuutensa kohdeyhtiölle ja Finanssivalvonnalle, kun osuus saavuttaa tai ylittää taikka vähenee alle 5, 10, 15, 20, 25, 30, 50 tai 90 prosentin tai kahden kolmasosan kohdeyhtiön äänimäärästä tai osakkeiden kokonaismäärästä. Tällä hetkellä Suomen valtio omistaa 50,1 % Nesteen osakepääomasta ja äänimäärästä.

Nesteen osakkeenomistajien liputusilmoitukset

12.2.2014
BlackRock, Inc. ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oil Oyj:n osakkeista ja äänistä on laskenut 11.2.2014 alle 5 prosentin rajan ja oli 4,98 prosenttia.

27.12.2013
BlackRock, Inc. ilmoitti, että sen yhteenlaskettu osuus Neste Oil Oyj:n osakkeista ja äänistä on noussut 18.12.2013 yli 5 prosentin rajan ja oli 5,01 prosenttia.