Uusiutuvat tuotteet

Ilmastonmuutos on ilmiö, joka koskettaa meitä kaikkia. Liikenne on yksi suurimmista hiilidioksidipäästöjen aiheuttajista. EU-alueen hiilidioksidipäästöistä noin viidennes on peräisin liikenteestä, ja määrä kasvanee tulevaisuudessa. Jotta kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteet ja uusiutuvan energian lisäämistavoitteet saavutetaan EU:n alueella, uskomme, että myös liikennesektorin on osallistuttava hiilidioksidipäästöjen vähentämistalkoisiin. 

"Strategisena tavoitteenamme on kasvaa uusiutuviin raaka-aineisiin perustuvilla globaaleilla markkinoilla."
kaisa hietala, johtaja, uusiutuvat tuotteet

Uusiutuvat liikennepolttoaineet ovat osa ratkaisua ilmanmuutoksen vastaisessa kamppailussa

Merkittävin ympäristön kuormitusta vähentävä, kustannustehokas ja helposti käytettävissä oleva ratkaisu kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä on omaan teknologiaamme perustuva Neste uusiutuva diesel. 100 %:sti uusiutuvista raaka-aineista valmistetun Neste uusiutuva dieselin käytöllä voidaan saavuttaa 40 - 90 % kasvihuonekaasuvähenemä verrattuna fossiiliseen dieseliin.

Vuonna 2014 Nesteen valmistaman uusiutuvan dieselin ansiosta vähennettiin hiilidioksidipäästöjä noin 6,4 miljoonaa tonnia. 

Olemme maailman suurin korkealaatuisen uusiutuvan dieselin valmistaja 

Valmistamme uusiutuvaa dieseliä Porvoon, Rotterdamin ja Singaporen jalostamoilla. Olemme kasvattaneet uusiutuvan dieselin laitostemme kapasiteettia 2,4 miljoonaan tonniin ja tavoitteemme on 2,6 miljoonaa tonnia vuoden 2016 lopussa.

Asiakkaat ja tuotteet

Myymme Neste uusiutuva dieseliä bio- ja dieselkomponentiksi yritysasiakkaille pääosin Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa. Tuotteen korkean laadun ansiosta asiakkaat voivat käyttää sitä joustavasti, optimoida logistiikkaketjuaan sekä valmistaa siitä korkealaatuisia tuotteita sekoittamalla stiä fossiilista alkuperää olevan jakeen kanssa. Tuotetta voidaan myydä jakeluyhtiöille myös valmiina fossiilisen ja uusiutuvan dieselin sekoituksena. Korkeiden kylmäominaisuuksiensa ansiota se soveltuu myös lentoliikenteeseen.

Uusiutuvasta dieselistä uusiutuvaan muoviin

Neste uusiutuva diesel tarjoaa meille mielenkiintoisia mahdollisuuksia paitsi liikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, myös liikennepolttoaineiden ulkopuolella. Neste uusiutuva diesel voi korvata fossiilisia raaka-aineita kemianteollisuuden sovelluksissa, kuten uusiutuvien liuottimien ja uusiutuvien muovien valmistuksessa. Uusiutuvat liuottimet ovat ympäristöä vähemmän kuormittava vaihtoehto esimerkiksi maalien, liimojen, pesuaineiden ja kosmetiikan valmistuksessa.

Uusia tuoteavauksia on tulossa. Olemme investoineet Rotterdamin laitoksella biopropaanin talteenottolaitokseen. Saamme biopropaanin uusiutuvien tuotteiden valikoimiimme vuoden 2016 lopussa. Sitä voidaan hyödyntää esimerkiksi muovien valmistuksessa ja energiantuotannossa. Lisäksi selvitämme uusiutuvan isoalkaanin kaupallisia mahdollisuuksia.