Jalostamot Suomessa

Lokakuussa 2014 julkistetun suunnitelman mukaan jatkossa Nesteellä on Suomessa yksi jalostamokokonaisuus, joka koostuu viidestä tuotantolinjasta. Tuotantolinjoista neljä on Porvoossa ja viides Naantalissa. Muutos yhdeksi jalostamokokonaisuudeksi tapahtuu vähitellen

  • yhdistämällä toimintoja
  • yhtenäistämällä toimintatapoja
  • muuttamalla tuotantorakennetta.

Jalostamokokonaisuuden on tarkoitus olla käynnissä uudistetussa muodossaan vuoden 2017 loppuun mennessä.