Neste Jacobs

Neste omistaa 60 % teknologia-, suunnittelu- ja projektinjohtopalveluita sekä –ratkaisuja tarjoavasta Neste Jacobsista. Loput 40 % omistaa amerikkalainen Jacobs Engineering Group.

Neste Jacobs on itsenäisesti toimiva suunnittelutoimisto, joka työllistää yli 1 000 suunnitteluosaajaa ja alihankkijaa jotka ovat avainasemassa Neste Oilin investointi- ja kehityshankkeissa. Neste Jacobsilla on maailman kärkiosaamista erityisesti öljynjalostus- ja bioteknologian alueilta.  Öljynjalostajien lisäksi Neste Jacobsin asiakkaita ovat kaasu-, petrokemian ja kemianteollisuuden sekä biotekniikan alan yritykset maailmanlaajuisesti.