NEXBTL-teknologia

Olemme ylpeitä voidessamme todeta, että yhtiömme uusimman liiketoiminta-alueen Uusiutuvien tuotteiden perustana oleva NEXBTL-teknologia on oman tutkimus- ja kehitystyömme tulos. Olemme suojanneet sen patentein.

"NEXBTL-teknologialla voimme hyödyntää joustavasti erilaisia kasviöljyjä ja eläinrasvajätteitä raaka-aineena."
petri lehmus, johtaja, T&K

NEXBTL-teknologian avulla voimme valmistaa lähes mistä tahansa kasviöljyistä ja eläinrasvajätteestä huippulaatuista uusiutuvaa dieseliä ja muita uusiutuvia tuotteita. Pitkälti teknologiamme ansiosta olemme nousseet maailman johtavaksi uusiutuvan dieselin tuottajaksi yli 2 miljoonan tonnin vuotuisella tuotantomäärällä.

NEXBTL-teknologia perustuu kasviöljyjen ja eläinperäisten jäterasvojen vetykäsittelyyn

Jalostamamme Nesteen uusiutuva diesel on vetykäsiteltyä kasviöljyä eli HVO:ta (hydrotreated vegetable oil) kun taas perinteinen biodiesel (FAME) on valmistettu esteröintimenetelmällä. Tuotetun Nesteen uusiutuvan dieselin laatu on ylivertainen perinteisiin biodieseleihin nähden ja pysyy biodieselistä poiketen erinomaisena myös syöttöaineiden vaihtuessa. Sivutuotteena NEXBTL-teknologialla voidaan valmistaa mm. biobensiiniä ja biopropaania.

Nesteen uusiutuvaa dieseliä voi käyttää sellaisenaan fossiilisen dieselin korvaajana

Nesteen uusiutuva dieselin kemiallinen koostumus on fossiilisen dieselin kaltainen, joten sitä voi sekoittaa rajoituksetta fossiiliseen dieseliin tai käyttää jopa 100 % pitoisuuksina.

Kemiallisen koostumuksensa ansiosta se voi korvata fossiilisen raaka-aineen myös muissa käyttökohteissa tieliikennepolttoaineiden ulkopuolella. NEXBTL-teknologialla valmistettua dieseliä on käytetty ja testattu lentokoneissa lentopetroolin seoskomponenttina, turbiineissa, generaattoreissa, laivoissa, huviveneissä sekä kaivosten ja rakennustyömaiden työkoneissa. Lisäksi sitä voi käyttää kemianteollisuudessa esimerkiksi uusiutuvien muovien raaka-aineena tai liuottimena maaleissa.