Jalostamoiden ympäristö- ja turvallisuusraportointi

Neste julkaisee vuosittain konsernitasolla vastuullisuusraportin osana vuosikertomustaan. Lisäksi Porvoon ja Naantalin jalostamot julkaisevat säännöllisesti jalostamojen naapureille tarkoitettuja uutiskirjeitä - ja tiedotteita, joissa käsitellään paikallisesti ajankohtaisia ympäristö- ja turvallisuusasioita.

Porvoon jalostamon Naapurisanomat löytyvät Kilpilahden sivustolta.