Henkilöstökyselyillä arvokasta tietoa johtamisen tueksi

Toteutimme Way Forward -muutoksen taustaksi organisaatiokulttuuriin liittyvän Mirror Culture Survey -henkilöstökyselyn koko henkilöstöllemme kolme vuotta sitten. Kysely uusittiin keväällä 2016. Tulosten mukaan olemme kehittyneet kymmenellä kahdestatoista tutkitusta osa-alueesta, mikä kertoo pitkäjänteisen kehitystyön vaikuttavuudesta.

Tutkimuksen sisältämistä Way Forward -teemoista kehittämistä on edelleen vastuun antamisessa ja ottamisessa. Myönteistä kehitystä on tapahtunut erityisesti turvallisten toimintatapojen käyttöönotossa sekä yhteistyötaidoissa.

Loppusyksystä 2016 toteutimme ensimmäisen Forward Survey -henkilöstökyselyn, jossa selvitimme, miten henkilöstömme kokee nykyisen toimintakulttuurimme vahvuudet ja heikkoudet. Kyselyn tuloksia käsiteltiin yhtiön johtoryhmässä loppuvuodesta 2016. Forward Survey -tutkimus uusitaan jatkossa vuosittain. Niitä täydentävät nopeatahtiset Forward Pulse -selvitykset ja muut tietyille kohderyhmille suunnatut kyselyt, joita toteutetaan tarpeen mukaan. Uudenlaiset tavat seurata ja mitata organisaation pulssia tukevat joustavaa ja ketterää toimintatapaa sekä vahvistavat vuorovaikutukseen perustuvaa johtamista.