Vaikutuksemme ilmastoon

Ilmastonmuutos on globaali haaste, johon vastaamiseksi tarvitaan monia rinnakkaisia ratkaisuja. Osallistumme ilmastotalkoisiin tuottamalla puhtaampia liikennepolttoaineita uusiutuvista raaka-aineista sekä hallitsemalla tuotannostamme aiheutuvia päästöjä. 

Uusiutuvien tuotteiden päästövähenemä kompensoi tuotannon päästöt

Jalostamiemme uusiutuvien tuotteiden ilmastohyödyt ylittävät selkeästi raakaöljypohjaisten tuotteidemme jalostuksen kasvihuonekaasupäästöjen määrän.

Vuonna 2016 autoimme asiakkaitamme vähentämään kasvihuonekaasupäästöjä – ja samalla globaaleja ilmastopäästöjä – korkealuokkaisilla uusiutuvilla polttoaineillamme yhteensä 6,7 miljoonalla tonnilla. Tämä vastaa 2,4 miljoonan henkilöauton vuosittaisia päästöjä. Samalla onnistuimme pienentämään toiminnastamme johtuvat suorat kasvihuonekaasupäästöt 2,6 miljoonaan tonniin.

Pyrimme vuonna 2017 saavuttamaan uusiutuvilla tuotteillamme 7 miljoonan tonnin kasvihuonekaasupäästöjen vähenemän vuonna 2017. Tämän saavuttamisessa keskeistä on jalostuksessa käyttämiemme jätteiden ja tähteiden osuuden jatkuva kasvattaminen. 

Tuotteiden hiilijalanjälki – tarkka seuranta alusta loppuun

Laskemme tuotteidemme hiilijalanjäljen koko niiden elinkaaren ajalta raaka-ainetuotannosta tuotteen loppukäyttöön saakka. Neste MY uusiutuva diesel™ -tuotteen käytöllä saavutetaan 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt perinteiseen raakaöljypohjaiseen dieseliin verrattuna. Lue lisää tuotteidemme hiilijalanjäljestä.