Tehokas energian käyttö

Pyrimme käyttämään energiaa - kuten muitakin käyttöhyödykkeitä - mahdollisimman tehokkaasti. Energian tehokas käyttö on keskeistä erityisesti tuotannossa ja logistiikassa.

Otamme energiatehokkuuden huomioon laitteiden kunnostamisen ja uusimisen sekä uusien investointien yhteydessä. Lisäksi etsimme jatkuvasti uusia tapoja parantaa energiatehokuutta muuttamalla toimintatapojamme.

Tuotannon energiansäästötavoite – 660 GWh vähemmän vuoteen 2016 mennessä

Olemme sitoutuneet Energiatehokkuussopimuksella Suomen energiavaltaisen teollisuuden energiatehokkuusohjelmaan. Sillä pyritään ehkäisemään ilmastonmuutosta Suomen kansallisen ilmasto- ja energiastrategian mukaisesti. Sopimuksen keskeisimpänä tavoitteena on vähentää vuosittaista energiankulutusta 660 GWh vuoteen 2016 mennessä. Energiatehokkuussopimuksen piiriin kuuluvat jalostamomme Porvoossa ja Naantalissa sekä Suomessa sijaitsevat terminaalit.

Energiansäästöä tavoitellaan myös asemaverkostossa

Suomen sekä Baltian ja Venäjän asemaverkostoillamme on omat energiansäästötavoitteensa. Suomen asemia koskevan ohjelman tavoitteena on vähentää mittarikenttien sähköenergian kulutusta 25 % vuoden 2007 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Säästöä tavoitellaan muun muassa hyödyntämällä uutta valaistusteknologiaa.

Baltian maiden ja Venäjän liikenneasemien energiatehokkuusohjelman tavoitteena puolestaan on vähentää sähkön kulutusta 20 % (6 800 MWh) vuoden 2010 tasoon verrattuna vuoteen 2020 mennessä. Myös säiliöautojen jakeluasemat ja kuljetuksiamme hoitavien ajoneuvojen lastimäärät on suunniteltu polttoaineen kulutuksen kannalta mahdollisimman tehokkaiksi.