Ihmisoikeudet toimitusketjussa

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen on ehdoton vaatimus kaikille toimitusketjumme toimijoille. Olemme sitoutuneet ihmisoikeuksien sekä työelämän oikeuksien kunnioittamiseen ja vaadimme samaa myös kaikilta toimittajiltamme.

Sitoutuminen varmistetaan jo ennen toimittajaksi valitsemista

Varmistaaksemme ihmisoikeuksien kunnioittamisen ja työelämän oikeuksien toteutumisen teemme kaikille yhtiöille tarkan ennakkoselvityksen (ns. due diligence) ennen toimittajaksi valitsemista. Selvityksessä arvioidaan toimittajien ihmisoikeuksiin, kuten työelämän oikeuksiin, lapsityövoiman käyttöön ja pakkotyöhön liittyvät toimintatavat. 

Palmuöljyn sertifiointivaatimukset edellyttävät ihmisoikeuksien kunnioittamista

Olemme tunnistaneet toimitusketjumme ihmisoikeuksien kannalta riskialteimmaksi alueeksi Kaakkois-Aasian, mistä hankimme palmuöljyä. Ennakkoselvityksen (Due Diligence) läpäisemisen lisäksi vaadimme kaikilta palmuöljytoimittajiltamme palmuöljyn vastuullista käyttöä edistävän Roundtable on Sustainable Palm Oil -järjestön (RSPO) jäsenyyttä. Vuodesta 2013 lähtien olemme käyttäneet ainoastaan 100-prosenttisesti sertifioitua raakapalmuöljyä.

Ihmisoikeuksien kunnioittaminen sisältyy RSPO:n periaatteisiin, joiden noudattamiseen toimittajat jäsenyytensä kautta sitoutuvat. Sertifiointimenettelyn yhteydessä ulkopuoliset auditoijat tarkastavat raaka-ainetoimittajien toimintatavat sekä ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyvän suoriutumisen.

Vuonna 2014 suomalainen kansalaisjärjestö Finnwatch julkaisi palmuöljynhankintaa koskevan raportin, jossa käsiteltiin myös Nesteen toimitusketjua. Raportissa nostettiin esiin työelämän oikeuksien toteutumista koskevia puutteita malesialaisen palmuöljytoimittajamme, IOI Groupin, viljelmällä. Suhtauduimme raportissa esitettyihin väitteisiin erittäin vakavasti ja ryhdyimme välittömästi toimenpiteisiin. Olemme sittemmin panostaneet vastuullisuustyössämme ihmis- ja työelämän oikeuksiin liittyvien asioiden kokonaisvaltaiseen kehittämiseen niin palmuöljyhankinnan osalta kuin muutenkin yhtiön toiminnassa.