Palmuöljyn jäljitettävyys – reitti selvä alusta loppuun

Nestemäisen luonteensa vuoksi palmuöljyä ei voida jäljittää laittamalla lappu kylkeen, kuten vaikkapa appelsiineja. Nestemäisten tuotteiden jäljittämiseen on kuitenkin kehitetty viranomaisten hyväksymiä keinoja, joiden mukaisesti jäljitämme kaiken käyttämämme raakapalmuöljyn.

Raakapalmuöljy on kotoisin tarkasti valituilta viljelmiltä

Tiedämme kaikkien meille toimittavien öljypalmuviljelmien tarkat sijainnit ja tunnemme niiden maankäyttöä koskevan historian. Tämän vuoksi voimme olla varmoja, etteivät meille toimittavat viljelmät ole laajentuneet kielletylle alueille eikä niillä ole siihen aikomustakaan. Meille toimitetaan raaka-aineita ainoastaan sopimuksiin kirjatuilta tiloilta. 

Toimitusketjun läpinäkyvyyden edelläkävijänä olemme tehneet raakapalmuöljyn toimitusketjua koskevista tiedoista kokonaa julkisia. Käy tutustumassa Nesteen englanninkieliseen sivustoon, joka tarjoaa päivitetyt tiedot yhtiön raakapalmuöljyn toimittajista, käytetyistä sertifiointijärjestelmistä ja sertifiointidokumentaatiosta. Sivustolta pääset myös karttapalveluun, josta näet toimitusketjuumme kuuluvien palmuöljypuristamojen maantieteellisen sijainnin. Tiedot kattavat kaikki toimittajat, puristamot ja viljelmät, joilta hankimme raakapalmuöljyä vuonna 2016. 

Kuinka palmuöljyn jäljittäminen tapahtuu?

Jäljitämme kaiken käyttämämme raakapalmuöljyn EU:n ja Yhdysvaltain viranomaisten hyväksymien menetelmien mukaisesti. Käyttämämme menetelmät ovat ainetase (massabalanssi) ja segregaatio eli erillinen toimitusketju. Kun palmuöljyä ostetaan ainetaseperiaatteella ostamaamme sertifioituun palmuöljyyn voi sekoittua puristamoiden prosesseissa tai välivarastossa muista lähteistä peräisin olevaa tuotetta. Meille kuuluvan raaka-aineen määrä varmistetaan tarkalla kirjanpidolla, ja meille toimitetaan tuntemastamme lähteestä ostamaamme määrää vastaava erä sertifioitua palmuöljyä. Raaka-aine-erät eivät kuljeksi omia teitään, vaan niitä seurataan fyysisesti koko niiden matkan ajan aina viljelmältä asiakkaalle. Kaikista toimitusketjun vaiheista jää jälki, sillä kaikki vaiheet dokumentoidaan ja varmennetaan.

Segregoitu raaka-aine puolestaan ei ole missään toimitusketjun vaiheessa fyysisesti kosketuksissa muun raaka-aineen kanssa.