Sertifioitu toimitusketju - raaka-ainetuotannosta lopputuotteeseen

Varmistamme uusiutuvien polttoaineidemme tuotannon vastuullisuuden sertifioinneilla. Osoitamme tuottamiemme polttoaineiden täyttävän Euroopan unionin biopolttoaineille asettamat vaatimukset käyttämällä muun muassa seuraavia sertifiointeja: ISCC (International Sustainability and Carbon Certification), RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) ja HVO Scheme. Yhdysvalloissa uusiutuvien polttoaineidemme vastuullisuutta valvotaan Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen (EPA, Environmental Protection Agency) vastuullisuusvaatimusten mukaisesti. 

ISCC raaka-aineriippumaton sertifiointijärjestelmä. RSPO sen sijaan on tarkoitettu erityisesti palmuöljyn sertifioimiseen. HVO Scheme soveltuu puolestaan sertifioimaan polttoaineita, jotka valmistetaan jätteistä ja tähteistä. 

Euroopan komissio hyväksyi HVO Scheme -järjestelmän vuonna 2014. Järjestelmän kehittämisestä vetovastuuta on kantanut Neste. Sitä käytetään tällä hetkellä erityisesti varmistamaan, että jäte- ja tähderaaka-aineista valmistettut biopolttoaineet  täyttävät Euroopan Unionin uusiutuvan energian direktiivin (EU RED) vastuullisuusvaatimukset.

Mitä sertifioinneilla varmistetaan?

Sertifiointijärjestelmissä määritellään, millaista on vastuullinen toiminta, mitkä ovat sen kriteerejä ja millä tavalla toimitusketju tulee dokumentoida.

Sertifioinneilla varmistetaan, että tuotannossa:

  • ei ole viljelyä kielletyillä alueilla (esim. runsashiiliset alueet ja sademetsät)
  • tuotteen koko elinkaaren kattava kasvihuonekaasujen päästövähenemä lasketaan oikein
  • ei ole vaarannettu luonnon monimuotoisuutta tai uhanalaisia eläinlajeja
  • ei ole maakaappauksia
  • ei ole rikottu ihmisoikeuksia
  • on kunnioitettu työelämän oikeuksia.

Sertifiointi kattaa koko toimitusketjun

Meille kelpaa ainoastaan sertifioitu raakapalmuöljy. Kaikilta uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa käytettäviltä raaka-aineilta ei kuitenkaan vaadita sertifiointia. Mikäli sertifiointia ei edellytetä, raaka-aineen tuotannon vastuullisuus todennetaan Nesteen vastuullisuuspolitiikan ja -periaatteiden sekä sen maan lainsäädännön mukaan, minne polttoaine on menossa. Kaikkien raaka-ainetoimittajiemme on läpäistävä tuotannon vastuullisuutta koskeva ennakkoselvitys (ns. due diligence).

Myös kaikilla Neste uusiutuvaa dieseliä valmistavilla jalostamoillamme on sekä Euroopassa vaadittava ISCC-sertifiointi että Yhdysvaltojen EPA-hyväksyntä. Tämä on osoitus siitä, että tuotanto ja raaka-aineiden hankinta ovat linjassa EU:n uusiutuvan energian direktiivin ja Yhdysvaltain ympäristöviranomaisen vaatimusten kanssa. Lisäksi niillä todennetaan, että valmistamamme Neste uusiutuva diesel soveltuu biovelvoitteen täyttämiseen EU:n jäsenvaltioissa ja Yhdysvalloissa.

Nesteen sertifikaatit