Sidosryhmäyhteistyö

Toiminnallamme on vaikutuksia moniin eri sidosryhmiin. Pyrimme aktiiviseen vuoropuheluun meille tärkeimpien sidosryhmien kanssa. Kerromme säännöllisesti toiminnastamme ja sen vaikutuksista, tavoitteista ja riskeistä sekä kuuntelemme, mitä mieltä sidosryhmämme ovat tavastamme toimia.

Tavoitteenamme on vuoropuhelun kautta pystyä ymmärtämään entistä paremmin liiketoimintaympäristöömme ja vastuullisuuteen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia.

Tärkeimpiä sidosryhmiämme ovat:

  • Yritysasiakkaat ja kuluttajat 
  • Analyytikot ja osakkeenomistajat
  • Viranomaiset, päättäjät ja lainsäätäjät
  • Tavaran, raaka-aineiden ja palveluiden toimittajat 
  • Kansalais-, teollisuusjärjestöt ja yhteistyöorganisaatiot 
  • Yliopistot ja tutkimusorganisaatiot 
  • Paikallisyhteisöt 
  • Media
  • Oma henkilöstömme ja yhtiön johto

Sidosryhmien neuvottelukunta edistää vuoropuhelua

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunta on ryhmä, johon hallituksemme kutsuu yhtiön ulkopuolisia jäseniä. Neuvottelukunta kokoontuu kaksi kertaa vuodessa, ja sen tavoitteena on omalta osaltaan ylläpitää ja edistää sidosryhmiemme kanssa käytävää vuoropuhelua. Neuvottelukunnassa keskustellaan muun muassa toiminnastamme ja sen kehittymisestä sekä toimintaympäristön muutoksista. 

Nesteen sidosryhmien neuvottelukunnan jäsenet:

Anne Kalmari, puheenjohtaja, kansanedustaja
Timo Harakka, varapuheenjohtaja, kansanedustaja
Pekka Haavisto, kansanedustaja
Teuvo Hakkarainen, kansanedustaja
Harri Jaskari, kansanedustaja
Sanna Lauslahti, kansanedustaja
Mauri Pekkarinen, kansanedustaja
Ari jalonen, kansanedustaja

Lisäksi neuvottelukunnan työhön osallistuu kolme henkilöstömme keskuudestaan ehdottamaa jäsentä.