Vastuullisuusriskit ja -mahdollisuudet

Toimintaamme liittyy useita vastuullisuutta koskevia riskejä ja mahdollisuuksia. Tavoitteenamme on tunnistaa näitä toimintaamme liittyviä uhkia ja mahdollisuuksia ja ennaltaehkäistä tai mahdollistaa niiden tapahtuminen. Emme harjoita öljynetsintää tai -poraustoimintaa, mikä vähentää merkittävästi suoria ympäristöriskejämme.

Vastuullisuus luo liiketoiminnalle mahdollisuuksia

Vastuullisuus merkitsee meille mahdollisuuksia. Uusiutuvat polttoaineet ovat yksi merkittävimmistä keinoista vastata liikenteen kasvavaan energiantarpeeseen ja luovat sitä kautta kasvun mahdollisuuksia liiketoiminnallemme. Itse kehittämämme NEXBTL-teknologia tarjoaa kasvua myös liikenteen ulkopuolella, esimerkiksi kemianteollisuudessa.

Merkittävimmät vastuullisuuteen liittyvät riskimme:

Riski Ennakoivat toimenpiteemme
Jalostuksessa käytettävien raaka-aineiden hankinta ja palmuöljyyn liittyvä maineriski

 

  • Käytämme ainoastaan jäljitettyä ja sertifioitua palmuöljyä
  • Viestimme ja raportoimme avoimesti
  • Teemme tiivistä sidosryhmäyhteistyötä muun muassa metsäkadon torjuntaan keskittyvän TFT-järjestön (The Forest Trust) kanssa
Henkilö- ja prosessiturvallisuuteen liittyvät riskit
  • Selkeät turvallisuussäännöt
  • Ennakoiva turvallisuustyö
Jalostustoiminnan ja kuljetusten ympäristövaikutuksiin liittyvät riskit
  • Alusten ennakkotarkastukset ja tekniset vaatimukset
  • Ajanmukainen tuotantotekniikka ja ennakoiva kunnossapito
  • Ympäristölupien edellyttämä päästöjen sekä ympäristön seuranta
Tuotevastuuseen liittyvät riskit
  • Varmistamme, että asiakkaidemme saatavilla on kaikki tarvittava ja ajantasainen tuoteturvallisuuteen liittyvä tieto
Ympäristölainsäädännön ja uusiutuviin polttoaineisiin liittyvän lainsäädännön muutoksiin liittyvät riskit
  • Otamme aktiivisesti osaa lainsäädännön muutoksia koskevaan keskusteluun ja tarjoamme asiantuntijatietoamme päättäjien päätösten tueksi