Vastuullisuusarvioinnit

Useat ulkopuoliset tahot arvioivat toimintamme vastuullisuutta erilaisten arviointien kautta.

Olemme mukana muun muassa seuraavissa arvioinneissa:

  • The Global 100
  • Dow Jones Sustainability Indeksit
  • CDP Climate Change
  • CDP Forests
  • STOXX® Global ESG Leaders
  • Ethibel EXCELLENCE Investment Register

The Global 100

Global 100 -lista muodostuu maailman 100 vastuullisimmasta yrityksestä. Listan laatii riippumaton kansainvälinen konsultointi- ja tutkimusyhtiö Corporate Knights, joka arvioi listaa varten noin 4 000 pörssilistatun ja lukuisilla eri toimialoilla toimivan yrityksen suorituksia. Yhtiöitä analysoidaan useilla indikaattoreilla, jotka koskevat esimerkiksi kasvihuonekaasupäästöjä, energian ja veden kulutusta sekä tuotettuja jätemääriä suhteessa yhtiöiden tuottamaan taloudelliseen hyvinvointiin. Tulokset julkistetaan vuosittain Maailman talousfoorumin tapaamisen yhteydessä Davosissa, Sveitsissä.

Vuonna 2017 Neste valittiin listalle jo 11. kertaa. Yhtiö arvioitiin maailman 23.:nneksi vastuullisimmaksi ja öljy- ja kaasualan parhaaksi suoriutujaksi. Yhtiö on yltänyt listalle yhtäjaksoisesti pidempään kuin yksikään toinen energiayhtiö maailmassa.

Lisää valinnastamme Global 100 -listalle

Lisätietoa Global 100:sta

Dow Jones Sustainability Indeksit

Neste on mukana Dow Jonesin kestävän kehityksen World-indeksissä (DJSI World) sekä Europe-indeksissä. Olemme olleet mukana DJSI-indekseissä jo kymmenenä peräkkäisenä vuonna. Vuonna 2016 Neste oli ainut indekseihin hyväksytty eurooppalainen öljy-yhtiö. Sijoituimme korkealle erityisesti vesiasioihin liittyvissä riskeissä ja ympäristöraportoinnissa sekä hankintaketjun hallinnassa.

Yritykset valitaan DJSI-indekseihin sveitsiläisen SAM Sustainable Asset Management AG:n laaja-alaisen vastuullisuusarvioinnin perusteella. DJSI:n vuosittainen katsaus perustuu yhtiöiden taloudellisen, ympäristöllisen ja yhteiskunnallisen suorituksen analyysiiin. 

Lisää sijoituksestamme DJSI-indekseissä

Lue lisää DJSI:stä

CDP Climate Change

Neste on valittu maailman johtavien yritysten joukossa CDP:n ilmastoindeksin korkeimmalle A-listalle ilmastonmuutoksen vastaisten toimiensa perusteella. Arviointiin osallistuneista tuhansista yrityksistä vain 193 ylsi listalle. A-listalle valittiin ne yritykset, joiden toimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi ja siihen sopeutumiseksi pidettiin kaikkein tehokkaimpana. 

Lue lisää valinnastamme CDP:n Climate A-listalle

Lue lisää CDP:n Climate Change -ohjelmasta

CDP Forests

Nesteelle myönnettiin metsäkatoon liittyvien riskien hallinnasta johtavien yritysten “Leadership”-status arvosanalla A- (“A”-arvosana kuvaa alueen johtavia “Leadership” -toimijoita  ja “F” yritystä, joka ei raportoinut) CDP Forests -ohjelmassa vuonna 2016. Arvioinnista vastasi vastuullisuusratkaisujen tarjoaja South Pole Group. Neste on edelleen ainoa energiasektorin yritys, joka läpinäkyvästi raportoi metsäjalanjäljestään osana maailmanlaajuisesti tunnustettua CDP Forests -ohjelmaa. 

Lue lisää Nesteestä CDP Forests -ohjelmassa

Lue lisää CDP Forests -ohjelmasta

STOXX® Global ESG Leaders

Neste on mukana STOXX® Global ESG Leaders -indeksissä. Indeksiin valitaan ympäristö- ja sosiaalisen vastuun suoriutumisen sekä yrityksen hallintotavan arvioinnin perusteella noin 300 maailman johtavaa yritystä. Neste on valittu myös STOXX Global ESG Social Leaders ja STOXX Global ESG  Governance Leaders -indekseihin. Valinnan perusteena olevan arvioinnin tekee riippumaton vastuullisuustutkimusten ja -arviointien tekijä Sustainalytics.

Ethibel EXCELLENCE Investment Register

Neste on mukana Ethibel EXCELLENCE Investment -rekisterissä, mikä tarkoittaa, että Nesteen suoritukset vastuullisuuskysymyksissä ovat toimialan keskiarvoa parempia. Valinta perustuu arviointiprosessiin, jossa kaikki yritysvastuun osa-alueet arvioidaan ja yhtiön kannalta relevantit sidosryhmät konsultoidaan. Arvionnista ja valinnasta vastaa Forum ETHIBEL (www.forumethibel.org).