Eettiset periaatteet– kaiken toimintamme peruskivi

Uskomme eettisen toiminnan olevan myös menestyksekästä toimintaa. Pyrimme toimimaan eettisesti, reilusti sekä lakien mukaisesti aina ja kaikkialla. Lahjonta ja lahjonnan vastaanottaminen on ehdottoman kiellettyä kaikessa toiminnassamme.

Väärinkäytösten ehkäisemiseen sekä väärinkäytöstapausten käsittelyyn liittyvien periaatteiden ja toimintaohjeidennoudattamista valvoo sisäinen tarkastus.

Eettiset säännöt ohjaavat päivittäistä päätöksentekoa

Nesteen eettisten sääntöjen (Code of conduct) tarkoituksena on toimia työntekijöidemme apuna päivittäisessä työssä ja päätöksenteossa. Eettiset säännöt auttavat jokaista hahmottamaan, minkälainen toiminta on arvojemme ja periaatteidemme mukaista – lain vaatimuksia unohtamatta. Nesteläiset voivat tutustua sääntöihin muun muassa interaktiivisen pelin avulla.

Toimintaamme ohjaavat eettiset säännöt:

Vastuumme sidosryhmille

  • Toimimme rehdisti asiakkaitamme, toimittajiamme ja muita liikekumppaneitamme kohtaan.
  • Annamme omistajillemme keskimäärin hyvän osakkeen kokonaistuoton.
  • Turvaamme reilun työympäristön.
  • Sitoudumme toimimaan henkilöstömme ja muiden suorassa vaikutuspiirissämme olevien terveyden ja turvallisuuden hyväksi sekä huolehtimaan ympäristöstämme siellä, missä toimimme.
  • Kannamme vastuumme kestävästä kehityksestä.

Toimintatapamme

  • Noudatamme vähimmäisvaatimuksena lakeja ja säännöksiä, ja edellytämme samaa myös liikekumppaneiltamme.
  • Vältämme tilanteita, joissa henkilökohtainen etumme on ristiriidassa yhtiön etujen kanssa.
  • Emme hyväksy liiketoiminnassamme lahjontaa emmekä korruptiota missään muodossa.
  • Toimimme läpinäkyvästi ja viestimme avoimesti kaikkien eri sidosryhmiemme kanssa.
  • Emme ole yhtiönä mukana poliittisessa tai uskonnollisessa toiminnassa emmekä tue tällaista toimintaa taloudellisesti.