Vastuullisuus – strategiamme ytimessä

Vastuullisuus löytyy puhtaamman liikenteen strategiamme ytimestä. Toinen strategisista tavoitteistamme on olla globaali edelläkävijä uusiutuvissa sovelluksissa, sekä liikenteessä että sen ulkopuolella.

Vastuullisuus on lisäksi yksi neljästä arvostamme, jotka toimivat pohjana kaikelle toiminnallemme.

Puhtaamman liikenteen strategia – taistelua ilmastonmuutosta vastaan

Vastuullisuus ei ole ainoastaan tapamme toimia, vaan se on osa liiketoimintaamme. Olemme investoineet yhteensä noin 1,5 miljardia euroa uusiutuvien polttoaineiden tuotantoon, sillä ne tarjoavat kasvua liiketoiminnallemme sekä ovat tehokas keino taistella ilmastonmuutosta vastaan. Vuonna 2016 noin 50 % tuloksestamme muodostui uusiutuvien tuotteiden liiketoiminnasta.

Käyttämällä Neste MY uusiutuva diesel™ -tuotetta on mahdollista vähentää kasvihuonekaasupäästöjä 50–90 % verrattuna fossiiliseen dieseliin. Neste MY uusiutuvaa dieseliä käyttämällä voidaan pienentää myös ilmanlaatua huonontavia paikallisia päästöjä

Liikenteen lisäksi tarjoamme puhtaampia ratkaisuja myös muille aloille, kuten kemianteollisuudelle. NEXBTL™ -teknologian avulla on mahdollista valmistaa uusiutuvia liuottimia, joita voidaan hyödyntää esimerkiksi maalien ja biomuovien valmistuksessa.