Vähäaromaattiset Nessol-liuottimet

Toimitamme puhtaita vähäaromaattisia ja aromaatittomia hiilivetypohjaisia liuottimia teollisuuskäyttöön. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat maalien ja liimojen tuotanto, puhdistus-, rasvanpoisto- ja uuttamisprosessit sekä kumiteollisuus. Pitkän kokemuksemme sekä luotettavien ja joustavien toimitustemme ansiosta olemme luotettava kumppani.

Nessol LI 200

Hiilivetyliuotin, joka tunnetaan myös mineraalitärpättinä tai lakkabensiininä. Tuotteen aromaattipitoisuus on 14–20 til.-%. Syttyvä neste.
Käyttö: Yleisohentimena maaleissa, pinnoitteissa ja maalausvälineiden pesussa, erilaisissa pesu- ja puhdistusprosesseissa, rasvanpoistossa, kuivapesussa ja bitumin ohentamisessa.

Nessol LI 220 (HF)

Tiheämpi ja leimahduspisteeltään korkeampi liuotin kuin NESSOL LI 200. Hitaasti haihtuva hiilivetyliuotin, jonka aromaattipitoisuus on 14–20 til.-%. Palava neste.
Käyttö: Puhdistamisessa, rasvanpoistossa ja maalien valmistuksessa, kengänkiillokkeissa.

Dearomatisoidut hiilivetyliuottimet

Nämä liuottimet ovat aromaatittomia ja tiheämpiä, ja niillä on korkeampi leimahduspiste ja suurempi indeksiluku. Lisätietoja niiden koostumuksesta on seuraavassa:

Nessol LI 36

Pentaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Erittäin höyrystyvä ja helposti syttyvä.
Käyttö: Ponneaineena muovin valmistuksessa ja paisutteena vaahdoissa.

Nessol LIAV 75

Heksaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Erittäin höyrystyvä ja helposti syttyvä.
Käyttö: Puhdistamisessa (rasva, öljy, vaha), uutosprosesseissa ja teipin valmistuksessa, katalyyttilämmittimissä, ohenteena kumiliimoissa.

Nessol LIAV 110

Heptaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Haihtuva ja erittäin helposti syttyvä.
Käyttö: Kumiteollisuudessa, kumin aktivointiin, öljymaalien ja kumiliimojen ohentimena, maalien ja lakkojen valmistuksen komponenttina, pesussa ja puhdistuksessa.

Nessol LIAV 200

Erittäin pitkälle puhdistettu dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Syttyvä neste.
Käyttö: Maalien, lakkojen, puunkyllästysaineiden, laastarien ja teippien valmistuksessa, ohentimena ruosteenestoaineissa, puhdistamisessa (rasva, öljy ja vaha) sekä kuivapesussa.

Nessol LIAV 230

Erittäin pitkälle puhdistettu hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste.
Käyttö: Puhdistuksessa (rasva, ruosteenestoaineet, öljy), lamppuöljyn korvikkeena, kengänkiillokkeissa.

Nessol LIAV 250

Erikoispuhdistettu, hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste.
Käyttö: Hiilidioksidia tuottavana polttoaineena kasvihuoneissa, lämmittimien polttoaineena, valaistuksessa, alumiinin valssauksessa ja porauksessa.

Nessol LIAV 270

Erittäin pitkälle puhdistettu hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste. Ei-VOC-yhdiste.
Käyttö: Öljynporauksessa, musteen komponenttina, erilaisissa teknokemiallisissa tuotteissa.

Nessol LIAV 300

Erittäin pitkälle puhdistettu hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Ei-VOC-yhdiste.
Käyttö: Öljynporauksessa.