Vähäaromaattiset Nessol-liuottimet

Toimitamme puhtaita vähäaromaattisia ja aromaatittomia hiilivetypohjaisia liuottimia teollisuuskäyttöön. Tyypillisiä käyttötarkoituksia ovat maalien ja liimojen tuotanto, puhdistus-, rasvanpoisto- ja uuttamisprosessit sekä kumiteollisuus. Pitkä kokemuksemme sekä luotettavat ja joustavat toimituksemme tekevät meistä luotettavan kumppanin.

Päivitimme vuoden 2018 alussa kaikki Nessol-tuotevalikoimaamme kuuluvien tuotteidennimet, jotta ne vastaisivat aiempaa paremmin alan kansainvälisiä standardeja. Uusissa nimissä tuotteen laatu, erityisesti leimahduspiste, on aiempaa näkyvämmässä rooolissa. Tämä helpottaa erottamaan tuotteet toisistaan. 

NESSOL™ 40 (aiemmin Nessol LI 200)

Hiilivetyliuotin, joka tunnetaan myös mineraalitärpättinä tai lakkabensiininä. Tuotteen aromaattipitoisuus on 14–20 til.-%. Syttyvä neste.
Käyttö: Yleisohentimena maaleissa, pinnoitteissa ja maalausvälineiden pesussa, erilaisissa pesu- ja puhdistusprosesseissa, rasvanpoistossa, kuivapesussa ja bitumin ohentamisessa.

NESSOL™ 60 (aiemmin Nessol LI 220, HF)

Tiheämpi ja leimahduspisteeltään korkeampi liuotin kuin NESSOL LI 200. Hitaasti haihtuva hiilivetyliuotin, jonka aromaattipitoisuus on 14–20 til.-%. Palava neste.
Käyttö: Puhdistamisessa, rasvanpoistossa ja maalien valmistuksessa, kengänkiillokkeissa.

Dearomatisoidut hiilivetyliuottimet

Nämä liuottimet ovat aromaatittomia ja tiheämpiä, ja niillä on korkeampi leimahduspiste ja suurempi indeksiluku. Lisätietoja niiden koostumuksesta on seuraavassa:

NESSOL™ Pentane15 (aiemmin Nessol LI 36)

Pentaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Erittäin höyrystyvä ja helposti syttyvä.
Käyttö: Ponneaineena muovin valmistuksessa ja paisutteena vaahdoissa.

NESSOL™ Hexane (aiemmin Nessol LIAV 75)

Heksaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Erittäin höyrystyvä ja helposti syttyvä.
Käyttö: Puhdistamisessa (rasva, öljy, vaha), uutosprosesseissa ja teipin valmistuksessa, katalyyttilämmittimissä, ohenteena kumiliimoissa.

NESSOL™ Heptane (aiemmin Nessol LIAV 110)

Heptaanityyppinen dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Haihtuva ja erittäin helposti syttyvä.
Käyttö: Kumiteollisuudessa kumin aktivointiin, öljymaalien ja kumiliimojen ohentimena, maalien ja lakkojen valmistuksen komponenttina, pesussa ja puhdistuksessa.

NESSOL™ D40 (aiemmin Nessol LIAV 200)

Erittäin pitkälle puhdistettu dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Syttyvä neste.
Käyttö: Maalien, lakkojen, puunkyllästysaineiden, laastarien ja teippien valmistuksessa, ohentimena ruosteenestoaineissa, puhdistamisessa (rasva, öljy ja vaha) sekä kuivapesussa.

NESSOL™ D60 (aiemmin Nessol LIAV 230)

Erittäin pitkälle puhdistettu, hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste.
Käyttö: Puhdistuksessa (rasva, ruosteenestoaineet, öljy), lamppuöljyn korvikkeena, kengänkiillokkeissa.

NESSOL™ D80 (aiemmin Nessol LIAV 250)

Erikoispuhdistettu, hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste.
Käyttö: Hiilidioksidia tuottavana polttoaineena kasvihuoneissa, lämmittimien polttoaineena, valaistuksessa, alumiinin valssauksessa ja porauksessa.

NESSOL™ D100 (aiemmin Nessol LIAV 270)

Erittäin pitkälle puhdistettu, hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Palava neste. Ei-VOC-yhdiste.
Käyttö: Öljynporauksessa, musteen komponenttina, erilaisissa teknokemiallisissa tuotteissa.

NESSOL™ D100+ (aiemmin Nessol LIAV 300)

Erittäin pitkälle puhdistettu hitaasti haihtuva dearomatisoitu hiilivetyliuotin. Ei-VOC-yhdiste.
Käyttö: Öljynporauksessa.

Edellä mainittujen liuotinten lisäksi tarjoamme asiakkaillemme uusiutuvia liuottimia, jotka on valmistetty kokonaan uusiutuvista raaka-aineista.