Bensiinikomponentit

Neste tuottaa liikennepolttoaineiden komponentteja käytettäväksi omissa tuotteissaan ja myytäväksi muille öljy-yhtiöille. Puhtaita bensiinin komponentteja ovat ETBE, MTBE, alkylaatti ja reformaatti.

MTBE (metyylitertiääributyylieetteri) ja TAME (tertiääriamyylimetyylieetteri) ovat oksygenaatteja, jotka parantavat bensiinin palamista ja vähentävät haitallisia päästöjä. MTBE on auttanut useita maita ja mantereita parantamaan ilmanlaatua ja jalostamoja valmistamaan puhtaammin palavan bensiiniä. Neste toimittaa MTBE:tä Euroopan ja Aasian markkinoille.

ETBE (etyylitertiääributyylieetteri) on bioetanoliin pohjautuva korkealaatuinen bensiinin komponentti. Sen etuja ovat muun muassa matala rikkipitoisuus, matala aromaattipitoisuus, matala höyrynpaine ja korkea oktaaniluku. ETBE on uusiutuvista raaka-aineista valmistettu tehokas biopolttoaine, jota myydään Euroopan markkinoille.

Alkylaatti on erinomainen bensiinikomponentti, jota käytetään autobensiinin osana, sekä pienmoottoribensiinissä.

Reformointi on jalostamon tärkeimpiä bensiinin valmistusprosesseja. Reformoinnissa matalaoktaanisen bensiinin oktaanilukua saadaan nostettua korkeammaksi.

Kaikkia komponentteja valmistetaan Suomessa Porvoon tai Naantalin jalostamossa.