Neste MY uusiutuva polymeeri

Muovien uusi tulevaisuus

Neste on kehittänyt tavan tuottaa uusiutuvia muoveja, jotka ovat identtisiä perinteisten fossiilisten muovien kanssa. Neste biomuoviratkaisun avulla tuotettujen muovien ominaisuudet ovat täysin samanlaiset tuotannon kaikissa jalostusvaiheissa. Kuluttajat voivat käyttää esineitä ja pakkauksia tutulla tavalla – ja lopulta kierrättää ne hyvällä omallatunnolla tietäen, että heidän muovin käyttönsä ei ole vaikuttanut maapallon lämpenemiseen.  

Muovia on kaikkialla

Muovien kysynnän arvioidaan nelinkertaistuvan vuoteen 2050 mennessä. Ne tarjoavat lukuisia ratkaisuja nopeasti kasvavan väestön elämänlaadun parantamiseen. Niistä on tulossa tärkeä tekijä myös kiertotaloudessa. Muoviesineitä on tarpeen suunnitella ja tuottaa niin, että luonnonvarojen ja energian kulutus on mahdollisimman pieni ja tehokas kierrättäminen on mahdollista. Ympäristöjalanjäljellä on merkitystä.

Biomuovit muuttuvat hiilinieluiksi

Jätteistä ja tähteistä tehdyt uusiutuvat polymeerit sitovat merkittävän määrän ilmakehän hiilidioksidia, mikä tekee niistä hiilinieluja erityisesti pitkäikäisissä sovelluksissa. Myös kertakäyttösovelluksissa, kuten pakkauksissa, biomuovien vaikutus ilmaston lämpenemiseen on selvästi pienempi kuin fossiilisten muovien, koska ne ovat alkuperältään uusiutuvia. Ne voidaan kierrättää tai niistä voidaan tuottaa uusiutuvaa energiaa jätehuollon polttolaitoksissa, mikäli muuta käyttöä ei enää löydy. 

Lukemattomia mahdollisuuksia

Uusia drop-in-tyyppisiä biomuoveja voidaan tuottaa tavanomaisilla menetelmillä höyrykrakkaamalla uusiutuvia hiilivetyjä, jotka on valmistettu Nesteen patentoidulla NEXBTL-tekniikalla. Tällaisten polymeerien sovellukset ovat loputtomat, sillä käytännössä mitä tahansa polymeerejä voidaan korvata uusiutuvalla vaihtoehdolla. Käytännössä suuri mittakaava ja kysyntä sanelevat käyttökelpoisimmat ratkaisut. Uusiutuvista hiilivedyistä valmistettuja biomuoveja voidaan käyttää esimerkiksi auton osien, pakkausten, kuluttajatuotteiden ja elektroniikan valmistuksessa.

Vastuullisia valintoja

Edelläkävijäbrändit haluavat tarjota kuluttajille vastuullisempia ratkaisuja, jotka ovat uusiutuvia ja joiden raaka-aineet ovat vastuullisesti hankittuja sekä jäljitettyjä ja sertifioituja. Ympäristötietoiset kuluttajat toimivat suunnannäyttäjinä etsimällä ja vaatimalla yhä vastuullisempia ratkaisuja. Meidän kaikkien on pyrittävä vähentämään vaikutustamme ilmastonmuutokseen.

Ratkaisumme

Ratkaisumme perustuu kumppanuuksiin paljon muovia käyttävien yritysten ja tuotantoyritysten kanssa. Tavoitteemme on mullistaa biomuovimarkkinat lähivuosina.

 

Lue lisää: The New Plastics Economy, Rethinking the Future of Plastics

Muovin tuotanto on kaksikymmenkertaistunut vuodesta 1964 ja sen odotetaan edelleen tuplaantuvan 20 vuoden aikana. Vuoteen 2050 mennessä maailman muoviteollisuus kuluttaa 20 prosenttia kaikesta öljyntuotannosta ja 15 prosenttia vuotuisesta hiilitaseesta. Jos toimenpiteisiin ei ryhdytä, on vuoteen 2050 mennessä maailman merissä painossa mitattuna enemmän muovia kuin kalaa. Lue Ellen MacArthur -säätiön raportista miten päästä kiertotalouden mallin mukaiseen muovitalouteen, jossa muovijäte kiertää takaisin tuotteiden uusioraaka-aineiksi.