Uusiutuvat raaka-aineet

Nesteen kehittämän NEXBTL-teknologian avulla voimme valmistaa lähes mistä tahansa eläinrasvajätteestä tai kasviöljyistä huippulaatuista uusiutuvaa dieseliä ja muita uusiutuvia tuotteita. Teemme jatkuvan kehitystyötä laajentaaksemme käyttämiemme vähähiilisten raaka-aineiden valikoimaan entisestään.

Viime vuosina olemme keskittyneet lisäämään jätteiden ja tähteiden käyttöä raaka-aineena. Nykyisin ne muodostavat jo lähes 80 % uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Tämän johdosta olemme maailman suurin kiertotalousyhtiö biopolttoaineissa.

Käytämme nykyisin yli kymmentä erilaista raaka-ainetta uusiutuvien tuotteidemme valmistuksessa. Laaja raaka-ainepohja tuo joustavuutta, sillä sen avulla pystymme vastaamaan eri markkinoiden ja asiakkaiden tarpeisiin.

Tuotetun Neste uusiutuvan dieselin laatu säilyy erinomaisena myös raaka-aineiden vaihtuessa.

Nesteelle kelpaavat ainoastaan vastuullisesti tuotetut raaka-aineet tarkasti valikoiduilta toimittajilta. Kaikki käyttämämme uusiutuvat raaka-aineet vähentävät merkittävästi polttoaineen kasvihuonekaasupäästöjä. Mistä tahansa valikoimamme raaka-aineesta valmistetun Neste uusiutuvan dieselin käyttö tarjoaa käyttäjilleen 50–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt kuin perinteinen fossiilinen diesel. Pienin hiilijalanjälki, 85–90 % pienemmät kasvihuonekaasupäästöt, saavutetaan käyttämällä jätteistä ja tähteistä tuotettua polttoainetta.

Raaka-ainevalikoimassamme olevia jätteitä ja tähteitä:

Raaka-ainevalikoimassamme olevia kasviöljyjä:

  • raakapalmuöljy
  • rypsiöljy
  • soijaöljy
  • jatrophaöljy
  • camelinaöljy

Asetimme itsellemme tavoitteeksi saavuttaa kyvyn käyttää yksinomaa jätteitä ja tähteitä Neste uusiutuvat dieselin valmistuksessa vuoteen 2017 mennessä. Saavutimme tämän tavoitteen jo vuonna 2015.