Hallinnointi

Tervetuloa Neste Oilin hallinnointisivuille, jotka ovat ensisijainen ja jatkuvasti päivitettävä kanava yhtiön hallinnointiin liittyvien asioiden viestinnässä.

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2013 sekä palkkio- ja palkitsemisselvitys 2013

Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä (Corporate Governance Statement) 2013 sekä palkkio- ja palkitsemisselvitys 2013 on laadittu Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodin 2010 suositus 54:n ja arvopaperimarkkinalain 7 luvun 7 §:n sekä arvopaperin liikkeeseenlaskijan säännöllisestä tiedonantovelvollisuudesta annetun valtiovarainministeriön asetuksen 7 §:n mukaisesti. Molemmat dokumentit on julkaistu osana vuosikertomusta.