27 Syyskuu 2007

HKL ja YTV edelläkävijöinä

Biopolttoaine vähentää bussiliikenteen päästöjä

Pääkaupunkiseudun bussiliikenteen päästöt vähenevät lähivuosina huomattavasti, sillä busseihin aletaan tankata uuden sukupolven biopolttoainetta. HKL:n, YTV:n, Proventian ja Neste Oilin kolmivuotisen kokeiluhankkeen tavoitteena on, että vuonna 2010 noin puolet pääkaupunkiseudun busseista käyttää Neste Oilin kehittämää, uusiutuvista raaka-aineista valmistettavaa NExBTL-dieseliä.

NExBTL tuottaa selvästi vähemmän hiukkas- ja typen oksidipäästöjä kuin perinteinen diesel. Testeissä 100-prosenttisella NExBTL-dieselillä typen oksidien päästöt vähenivät noin 15 prosenttia ja hiukkaset 30 prosenttia busseissa nykyisin käytettävään dieselpolttoaineeseen verrattuna. Uusiutuvista raaka-aineista valmistettava biopolttoaine myös parantaa kasvihuonekaasutasetta. Polttoaineen elinkaaren aikaiset kasvihuonekaasupäästöt vähenevät noin 50 prosentilla verrattuna fossiiliseen dieselpolttoaineeseen.

Uusiutuvista raaka-aineista valmistettua NExBTL-dieseliä voidaan käyttää joko sellaisenaan tai sekoitettuna tavalliseen dieseliin. Kokeilu aloitetaan noin 60 bussissa 25-prosenttisella NExBTL-seoksella. Projektissa on kuitenkin tarkoitus siirtyä käyttämään myös 100 prosenttista NExBTL-dieseliä ensi keväänä. Alkuvaiheessa mukana on kaksi liikennöitsijää, Pohjolan Kaupunkiliikenne ja Veolia Transport.

Biopolttoaineen lisäksi osassa busseista kokeillaan uudentyyppisiä jatkuvatoimisia pakokaasunpuhdistimia. Puhdistimet valmistaa pakokaasujen puhdistusjärjestelmiin erikoistunut yritys Proventia Emission Control.

Biopolttoainekokeilulla HKL ja YTV tähtäävät ympäristöystävällisen joukkoliikenteen edelläkävijöiksi Suomessa. Hanke tukee pääkaupunkiseudun ilmastostrategiaa, jonka tavoitteisiin sisältyy liikenteen kasvihuonekaasupäästöjen vähentäminen viidenneksellä vuoteen 2030 mennessä. EU:n polttoainedirektiivi edellyttää, että biopolttoaineiden osuus liikenteen polttoaineista on 5,75 prosenttia vuonna 2010. Pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä tämä osuus ylittyy selvästi, jos kokeilun tavoitteet saavutetaan.

HKL, YTV ja Neste Oil ovat vastanneet yhdessä hankkeen suunnittelusta ja kustannukset jaetaan niiden kesken tasan. Kokeilulle on haettu myös valtion rahoitusta. Ajatuksena on, ettei biopolttoaineen käytöstä aiheudu lisäkuluja liikennöitsijöille.

Vuoden 2008 aikana kokeilu on tarkoitus laajentaa EU-hankkeeksi, johon on näillä näkymin tulossa mukaan parikymmentä energia-, liikenne- ja autoalan yhteistyökumppania Itävallasta, Ranskasta, Ruotsista ja Saksasta. EU:n yhteistyöhankkeessa on kysymys laajasta tuotekehitystyöstä, jolla vauhditetaan bio-polttoaineiden käyttöönottoa.

Lisätietoja:
HKL suunnittelujohtaja Ville Lehmuskoski, puh. 040 520 6710
Neste Oil myynti- ja markkinointipäällikkö Sami Oja, puh. 050 458 5246
Proventia Emission Control Oy Technology Director Arno Amberla, puh. 0400 968 085
YTV joukkoliikennepalvelut-yksikön päällikkö Reijo Mäkinen, puh. 040 595 0201