30 Syyskuu 2014

Ilmastonmuutos on iso haaste – mutta ratkaisuja löytyy

Artikkeli

Uusiutuvien polttoaineiden kysynnän takana on tärkeä tekijä, EU:n asettama jakeluvelvoite. Terminä monelle tuntematon jakeluvelvoite asetettiin vuonna 2008, kun EU halusi ryhtyä toimiin ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi. Suomi on asettanut vielä kunnianhimoisemmat tavoitteet. Haaste on iso, mutta sen ratkaisemiseen on keinot.

EU-tasolla asetettiin liikenteelle vuonna 2008 kaksikin velvoitetta, jotka ovat osin päällekkäisiä. Ensinnäkin uusiutuvan energian osuus polttoaineiden energiasisällöstä on nostettava kymmeneen prosenttiin vuoteen 2020 mennessä. Lisäksi polttoaineiden laatudirektiivi määrää, että polttoaineiden hiilisisällön tulee laskea kuudella prosentilla vuoteen 2020 mennessä.

Jakeluvelvoitetta voi täyttää esimerkiksi sähköautoilla, mutta niiden käyttö on vielä vähäistä. Sen vuoksi biovelvoitetta täytetään pääosin biopolttoaineilla, esimerkiksi etanolilla, uusiutuvalla dieselillä ja pienessä määrin biokaasulla.

Suomessa tavoitteet vielä korkeammalla

Suomessa rima on nostettu vielä korkeammalle, itse asiassa kaksinkertaiseksi EU:hun verrattuna. Suomen jakeluvelvoite määrää, että uusiutuvan energian osuus polttoaineiden energiasisällöstä nousee 20 prosenttiin vuonna 2020.

Öljyalan Keskusliiton toimitusjohtaja Helena Vänskä kertoo, että vaatimus nousee Suomessa portaittain. Tänä vuonna uusiutuvan energian osuus on kuusi prosenttia. Ensi vuonna se nousee kahdeksaan prosenttiin ja seuraavina vuosina 10, 12 ja 15 prosenttiin. Vuonna 2020 astuu voimaan täysi velvoite, 20 prosenttia. Osuus lasketaan kunkin jakelijan koko vuoden polttoainemyynnistä.

Miten jakeluvelvoite Suomessa täytetään? - dieselissä ja bensassa omanlaisensa tilanteet

Neste Oilin mielestä Suomen korkea jakeluvelvoite on hyvä asia. ”Kasvihuonepäästöjen vähentämisessä täytyy olla kunnianhimoiset tavoitteet”, sanoo Neste Oilin bio-optimoinnin ja kestävän kehityksen päällikkö Lars-Ove Karlsson. Lisäksi jakeluvelvoite ohjaa kulutusta uusiutuvaan energiaan ja vähentää riippuvuutta tuontiöljystä.

Suomen jakeluvelvoite koskee polttoaineiden jakelijoita, joiden täytyy lisätä polttoaineisiinsa tietty määrä bio-osuutta. Miten Neste Oil täyttää jakeluvelvoitteen?

”Olemme siinä mielessä onnellisessa asemassa, että olemme maailman johtava biopolttoaineiden valmistaja”, toteaa Karlsson. Yhtiöllä on ratkaisut sekoitusongelmien poistamiseen.

Diesel-puolella on käytössä Neste Oilin uusiutuva NEXBTL-diesel, jota voi sekoittaa vapaasti perinteiseen dieseliin, kunhan laatuasetukset ja standardit huomioidaan. Tämä on tärkeää, sillä dieselin kysynnän uskotaan pysyvän jokseenkin vakaana, sillä raskas liikenne on siitä riippuvainen.

”NEXBTL on meille tärkeä tuote, uutta tekniikkaa ja uutta innovaatiota. Perinteinen biodiesel on tavallista fossiilista dieseliä huonompi tuote, ja sitä voi sekoittaa polttoaineeseen vain noin seitsemän volyymiprosenttia”, sanoo Karlsson. ”NEXBTL on sen sijaan tavallista dieseliä parempi tuote, joka parantaa polttoaineen ominaisuuksia”, sanoo Karlsson.

Eri ratkaisuja bensapoolissa

Bensiini-puolella haasteita asettavat biopolttoaineiden sekoitusrajoitteet. Yleisintä bensiiniin lisättävää biokomponenttia, etanolia, voivat jotkut autot käyttää vain 5 % ja jotkut 10 %.

”Kun jakeluvelvoite asetettiin Suomessa vuonna 2008, uskottiin niin sanottujen Flexifuel-autojen voimakkaaseen yleistymiseen”, kertoo Öljyalan keskusliiton Helena Vänskä. Flexifuel-autot pystyvät käyttämään bensiiniin sekoitettavia biokomponentteja, lähinnä etanolia, joustavasti eri pitoisuuksina.

”Autokanta ei kuitenkaan kehittynyt niin kuin oletettiin. Flexifuel-autoja on toistaiseksi vain murto-osa ennusteiden lukemista.”, Vänskä toteaa. ”Onkin tärkeää, että käytössä on niin sanottuja ”drop-in”-ratkaisuja – eli biopolttoaineita, joita voi lisätä vapaasti perinteisten polttoaineiden joukkoon – sillä ne sopivat jo nykyisiin autoihin”. Esimerkiksi Neste Oilin NEXBTL on drop-in-polttoaine.

Asiaan vaikuttaa myös biovelvoitteen niin kutsuttu ”tuplalaskettavuus”. Jätteistä ja tähteistä valmistetut biopolttoaineet lasketaan jakeluvelvoitteessa kaksinkertaisina.

”Tämä oli yksi syy siihen, että Suomessa uskallettiin ottaa vastaan kovempi haaste”, valottaa Vänskä.

Bensiiniä koskevan velvoitteen täytössä tulee avuksi myös bensiinin kysynnän aleneminen, jonka ennustetaan jatkuvan henkilöautojen kulutuksen pienentyessä.

Jätteet ja tähteet yksi ratkaisu

Yksi Neste Oilin ratkaisuista jakeluvelvoitteen täyttämiseksi on jäte- ja tähderaaka-aineiden käyttö uusiutuvien polttoaineiden valmistuksessa.

Ilmaston kannalta kyse on erittäin merkittävästä suuntauksesta raaka-aineiden käytössä. Esimerkiksi käyttämällä eläinrasvajätettä uusiutuvan polttoaineen raaka-aineena voidaan vähentää kasvihuonekaasupäästöjä tuotteen koko elinkaarelta laskettuna 91 % fossiilisiin vaihtoehtoihin verrattuna. Suurin piirtein samoihin lukemiin päästään myös kalanjalostuksen rasvajätteen (84-88 %) ja palmuöljyn rasvahappotisleen (89 %) kohdalla.