27 Syyskuu 2007

JOHDON TEHTÄVÄMUUTOKSIA JA RAKENNEJÄRJESTELYJÄ NESTE OILISSA

Kolme Neste Oilin neljästä toimialasta saa uuden johtajan yhtiön sisäisessä tehtäväkierrossa. Lisäksi yhtiöön perustetaan uusi toimiala, Erikoistuotteet. Varatoimitusjohtajaksi ja toimitusjohtajan sijaiseksi nimitetään diplomi-insinööri ja oikeustieteen kandidaatti Jarmo Honkamaa, 51. Järjestelyt astuvat voimaan 16.10.2007.
 
Toimialat
Varatoimitusjohtajaksi nimitettävä nykyinen Öljynjalostus-toimialan johtaja Jarmo Honkamaa siirtyy johtamaan Biodiesel-toimialaa. Neste Oililla on yhtiössä kehitetty toisen sukupolven biodieselteknologia, NExBTL. Ensimmäinen sitä hyödyntävä laitos valmistui aiemmin tänä vuonna Porvooseen ja toinen on rakenteilla sen viereen. Neste Oil tähtää strategiassaan laadukkaan uusiutuvista raaka-aineista valmistettavan dieselin johtavaksi tuottajaksi maailmassa.
 
Öljynjalostus-toimialan johtajaksi nimitetään diplomi-insinööri Jorma Haavisto, 53, joka on viimeksi johtanut Porvoon jalostamoa. Öljynjalostuksen päätoimintoja ovat Porvoon ja Naantalin jalostamot, niiden raaka-ainehankinta ja öljytuotteiden tukkukauppa. Öljynjalostus on yksi yhtiön kasvualueista.
 
Matti Peitson siirryttyä eläkkeelle Öljyn vähittäismyynti -toimialan johtajaksi nimitetään Perusöljyt-yksikön nykyinen vetäjä, diplomi-insinööri Sakari Toivola, 54. Toivola tuli Neste Oilin palvelukseen Oy Esso ab:n toimitusjohtajan paikalta aiemmin tänä vuonna. Öljyn vähittäismyynnin vastuulla on öljytuotteiden vähittäismyynti mm. Neste-asemaketjun kautta Suomessa, Virossa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Pietarin ympäristössä Venäjällä. Vähittäismyyntiin kuuluvat myös öljytuotteiden suoramyynti teollisille asiakkaille ja kuluttajille, nestekaasuliiketoiminta sekä maalogistiikka.
 
Biodieselin nykyinen toimialajohtaja, diplomi-insinööri Kimmo Rahkamo, 45, nimitetään uuden Erikoistuotteet-toimialan johtajaksi. Erikoistuotteisiin kuuluvat liiketoiminnat ovat perusöljyjen ja bensiinikomponenttien valmistus ja myynti. Rahkamon vastuulle kuuluu myös Neste Oilin omistajaintressien valvonta Nynäs Petroleumissa, joka on bitumeja ja nafteenisia erikoisöljyjä valmistava yhteisyritys venezuelalaisen PDVSA:n kanssa.
 
Shippingin toimialajohtajana jatkaa diplomi-insinööri Risto Näsi, 49. Neste Shipping -varustamo huolehtii raakaöljyn ja muiden raaka-aineiden sekä jalostettujen öljytuotteiden laivakuljetuksista. Shipping operoi noin 30 jäävahvistettua tankkeria. Noin puolet Shippingin kuljetuksista ajetaan konsernin ulkopuolisille asiakkaille.
 
Neste Oil tiedottaa toimialamuutoksen mahdollisista vaikutuksista ulkoisen raportoinnin segmenttijakoon myöhemmin erikseen. Nykyisin Biodiesel ja Erikoistuotteet sisältyvät Öljynjalostuksen raportointisegmenttiin.
 
 
Toimitusjohtaja Risto Rinne:
"On tärkeää, että tehtäväkiertoa tapahtuu myös johtoryhmässä, koska se luo mahdollisuuksia uudistumiselle ja yhteistyölle. Erikoistuotteisiin ryhmitellyt liiketoiminnot ovat kasvaneet sen verran merkittäviksi, että oli perusteltua muodostaa niistä erillinen toimialansa. Muutoksilla tavoitellaan myös entistä parempia edellytyksiä Neste Oilin puhtaamman liikenteen poltto- ja voiteluaineisiin tähtäävän strategian toteuttamiselle."
 
 
Johtoryhmän kokoonpano
Neste Oilin johtoryhmän puheenjohtaja on toimitusjohtaja Risto Rinne ja sen jäseniä ovat toimialajohtajat Jorma Haavisto, Jarmo Honkamaa, Risto Näsi, Kimmo Rahkamo ja Sakari Toivola. Johtoryhmän jäseninä jatkavat edelleen myös talous- ja rahoitusjohtaja Petri Pentti, kehitysjohtaja Juha-Pekka Kekäläinen, henkilöstöjohtaja Hannele Jakosuo-Jansson ja viestintäjohtaja Osmo Kammonen. Kaikki johtoryhmän jäsenet raportoivat toimitusjohtaja Rinteelle.
 
 
Porvoon ja Naantalin jalostamoille uudet johtajat
Porvoon jalostamon uudeksi johtajaksi on nimitetty insinööri Martti Ronkainen, 43. Hän on aiemmin toiminut Porvoon jalostamon tuotantolinja 4:n (ns. Diesel) tuotantopäällikkönä ja linjan rakennusprojektin päällikkönä. Ronkainen siirtyy uuteen tehtävään 16.10.2007.
 
Naantalin jalostamon nykyisen johtajan Ove Sundströmin siirtyessä eläkkeelle jalostamon uudeksi johtajaksi on nimitetty insinööri Miika Eerola, 41. Hän on viimeksi toiminut Porvoon jalostamolla tuotantopäällikkönä. Eerola ottaa uuden tehtävän vastaan 1.1.2008.
 
Lisätietoja
Toimitusjohtaja Risto Rinne, puhelin  010 458 11
Viestintäjohtaja Osmo Kammonen, 010 458 4885
 
 
Neste Oil Oyj
 
Osmo Kammonen
viestintäjohtaja
 
 
Neste Oilin johtoryhmän jäsenten CV:t ovat saatavilla osoitteessa www.nesteoil.fi
 
 
Neste Oil Oyj on korkealaatuisiin puhtaamman liikenteen polttoaineisiin keskittyvä jalostus- ja markkinointiyhtiö. Yhtiö aikoo strategiansa mukaisesti kasvaa sekä öljynjalostuksessa että huippulaatuisen biodieselin tuotannossa. Neste Oilin öljynjalostamot sijaitsevat Porvoossa ja Naantalissa, ja niiden raakaöljyn jalostuskapasiteetti on yhteensä noin 250 000 tynnyriä päivässä. Yhtiön palveluksessa työskentelee noin 4 700 henkilöä. Neste Oilin osake on listattu Helsingin Pörssissä. Lisätietoja: www.nesteoil.fi.