13 Kesäkuu 2013

Kansainväliset polttoaineiden laatuasiantuntijat koolla Helsingissä

Uutinen

Kylmäominaisuudet ja biopolttoaineratkaisut Suomessa kiinnostivat kansainvälisiä polttoaineasiantuntijoita

Öljyalan Keskusliitto ÖKL ja Suomen Standardisoimisliitto SFS isännöivät 27. - 31.5.2013 kokoussarjaa, joka valmistelee ja päättää polttoaineiden tuotestandardit ja analyysimenetelmät. Osallistujia oli noin 60 edustaen lähes kaikkia Euroopan maita.

Standardointi perustuu pääosin vapaaehtoistyöhön, johon polttoaineyhtiöt ja autonvalmistajat sekä öljy-, auto- ja bioalan järjestöt nimeävät edustajansa. Kokousisäntänä toimii kukin maa vuorollaan. Näin laaja kokous oli Suomessa viimeksi vuonna 1997 ja hieman suppeampia tapaamisia vuosina 1996 ja 2006.

Yleisölle tarkoitetun ensimmäisen päivän aikana standardointijärjestö CEN:in nimissä käsiteltiin ajankohtaisia polttoaineasioita, kuten dieselautojen yleistyneitä kylmäkäyttöongelmia monissa maissa. Suomessa nämä harmit ovat olleet minimaalisia hyvien dieselpolttoaineiden ja edistyksellisten biokomponenttien ansiosta. Ulkomaisille vieraille esiteltiin suomalaisia biopolttoaineratkaisuja, kuten Neste Oilin ja UPM:n vetykäsitellyt uusiutuvat dieselit sekä St1:n jäteperäinen etanolituotanto. Ministeriöiden edustajat kertoivat Suomen joustavasta biomandaatista sekä CO2-päästöihin perustuvasta polttoaine- ja autoverotuksesta, jotka ovat johtaneet nopeaan biopolttoaineiden käyttöönottoon ja vähemmän polttoainetta kuluttaviin henkilöautoihin. Alkukangertelujen jälkeen Euroopan korkeimmaksi noussut E10-bensiinin markkinaosuus ja siihen johtaneet toimet käytiin myös läpi.

B10-standardi voimaan 2015, autokanta ei vielä valmis

EU:n Komissiota edustava Kyriakos Maniatis vieraili kokouksessa. Hän vahvisti, että dieselpolttoaineen peruslaatu EN 590 pysyy B7-laatuna, joka saa sisältää enintään 7 prosenttia esterityyppistä biodieseliä. Tämän lisäksi aletaan valmistella B10-laatua, joka saa sisältää 10 prosenttia biodieseliä. B10-standardi saataneen voimaan vuoden 2015 lopulla, mutta tuotteen kaupallinen tulevaisuus on kyseenalainen koska sopii vain muutamiin automalleihin. Vastaavaa keskustelua käytiin bensiinin bio-osuuden nostamisesta vastaamaan 20 - 25 prosenttia etanolia tämän vuosikymmenen loppupuolella. E20 - E25 -bensiini ei kuitenkaan sovi nykyiseen autotekniikkaan vaan vaatii sitä varten kehitetyt uudet automallit. Siten tämän bensiinilaadun lanseeraus markkinoille tulee olemaan hidasta. Komissio palannee asiaan tarkemmin noin vuoden sisällä.

Kuluttajille myytävän polttoaineen on täytettävä muutama pakokaasuihin vaikuttava lakisääteinen vaatimus kuten rikittömyys. Lisäksi standardit edellyttävät lukuisien muiden ominaisuuksien täyttymistä, jotta autot toimivat kohtuudella kautta Euroopan. Standardin noudattaminen ei kuitenkaan ole pakollista vaan ainoastaan hyvä kauppatapa ja auton takuun voimassaolon ehto. Vastuullinen polttoaineen toimittaja myy polttoaineita jotka ovat parempia kuin standardin minimi ja toimivat moitteettomasti vaativissakin olosuhteissa ympäri vuoden auton koko eliniän. Tärkeimmät Euroopassa noudatettavat tuotestandardit ovat bensiinin EN 228 ja dieselpolttoaineen EN 590.

Lisätietoja: Seppo Mikkonen, asiantuntija, Neste Oil Oyj


Öljyalan Keskusliiton isännöimään standardointikokoukseen Helsingissä osallistui noin 60 polttoainelaadun asiantuntijaa edustaen tärkeimpiä öljy-yhtiöitä ja autonvalmistajia sekä alan järjestöjä.


Mitä parhain sää suosi vieraita koko viikon, tässä matkataan Suomenlinnaan. Etualalla Saksan ja Kreikan edustajia.
Kuvat Seppo Mikkonen