4 Huhtikuu 2011

Kari Kolsi Neste Oilin Porvoon jalostamon johtajaksi

Neste Oil Oyj
Lehdistötiedote
4.4.2011 klo 10.00

Kari Kolsi Neste Oilin Porvoon jalostamon johtajaksi

Diplomi-insinööri Kari Kolsi (50) on nimitetty Neste Oil Oyj:n Porvoon jalostamon uudeksi johtajaksi. Kolsi aloittaa tehtävässään 11. huhtikuuta edeltäjänsä Miika Eerolan siirtyessä toisen työnantajan palvelukseen. Kolsi raportoi tehtävässään Neste Oilin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Ilkka Poraselle.

Kari Kolsi on työskennellyt yhtiön palveluksessa vuodesta 1986 alkaen muun muassa Porvoon jalostamon tuotantopäällikkönä, Öljynjalostus-liiketoiminta-alueen henkilöstöjohtajana, terveys-, turvallisuus- ja ympäristöasioista vastaavana johtajana sekä operatiivisesta ohjauksesta vastaavana johtajana yhtiön pääkonttorissa Espoossa. Viimeiset kaksi vuotta Kolsi on työskennellyt Neste Oilin Tutkimus ja teknologia -yksikön johtajana Porvoon teknologiakeskuksessa.

"Kari Kolsin pitkä kokemus linjajohtotehtävistä sekä laaja-alainen kokemus yhtiöstä ja koko toimialasta antavat erinomaisen pohjan tähän vaativaan tehtävään", luonnehtii Neste Oilin tuotanto- ja logistiikkajohtaja Ilkka Poranen.

Juha Lehtonen nimitetty vt. tutkimus- ja teknologiajohtajaksi

Kari Kolsin siirtyessä Porvoon jalostamon johtajan tehtäviin tekniikan tohtori Juha Lehtonen (42) on nimitetty Neste Oilin Tutkimus ja teknologia -yksikön vt. johtajaksi. Lehtonen aloittaa tehtävässään Kolsin tavoin 11. huhtikuuta. Lehtonen raportoi tehtävässään teknologia- ja strategiajohtaja Lars Peter Lindforsille.

Juha Lehtonen on työskennellyt aiemmin Neste Engineering Oy:ssä prosessisuunnittelijana sekä Perstorp Oy:ssä erikoisasiantuntijana ja tutkimuspäällikkönä. Viimeksi Lehtonen on työskennellyt T&K-päällikkönä Neste Oilin Tutkimus ja teknologia -yksikössä Porvoossa. Hän on myös ollut Neste Oilin Tutkimus ja teknologia -yksikön johtoryhmän jäsen vuodesta 2008 alkaen.

Soveltuvia kandidaatteja tämän yhtiön kannalta strategisen tehtävän täyttämiseksi etsitään sekä yhtiön sisältä että sen ulkopuolelta.

Matti Lievonen, toimitusjohtaja

Lisätietoja:

Ilkka Poranen, tuotanto- ja logistiikkajohtaja
ilkka.poranen@nesteoil.com, puh. +358 10 458 5070

Lars Peter Lindfors, teknologia- ja strategiajohtaja
lars-peter.lindfors@nesteoil.com, puh. +358 10 458 3605