12 Syyskuu 2013

Keskustelu EU:n biopolttoainelainsäädännön muutoksista jatkuu

Uutinen

Euroopan parlamentti äänesti 11.9.2013 täysistunnossaan EU:n biopolttoainedirektiivien uudistamisesta. Parlamentin äänestys kohdistui peltoviljeltyjen raaka-aineiden käytön rajoittamiseen sekä jätteiden ja tähteiden käytön kannustamiseen biopolttoaineiden raaka-aineena. Parlamentti päätti käydä asiasta toisen keskustelun sen jälkeen kun EU:n jäsenmaat ovat päättäneet yhteisen kantansa EU:n neuvostossa. Tällä hetkellä jäsenmailla ei ole yhteistä kantaa EU:n biopolttoainedirektiivien uudistamisessa.

EU:n biopolttoainedirektiivien sisältö on monimutkainen ja Neste Oilin näkemyksen mukaan on paikallaan, että EU:n lainsäädäntöelimet käyvät asiasta syvällistä keskustelua. Näin saadaan luotua lainsäädäntökehys, joka luo tarvittavat kannustimet jätteiden ja tähteiden käytön lisäämiselle biopolttoaineiden raaka-aineena.

Keskustelun taustalla on huoli epäsuoran maankäytön muutoksen (ILUC) riskistä. ILUC:ssa on kyse siitä, että olemassa olevan peltoalan käyttö biopolttoaineiden tuotannossa johtaisi uuden peltoalan raivaukseen jossain muualla, mikä puolestaan voisi aiheuttaa hiilidioksidipäästöjä muualla. Euroopan parlamentti äänesti sen puolesta, että peltoviljeltyjen kasvien käyttö rajattaisiin 6 %:iin liikenteen polttoaineiden energiasisällöstä. Lisäksi parlamentti pyytää komissiolta ILUC-tekijöiden uudelleen arviointia uusimman tieteellisen tiedon valossa vuonna 2016. Nämä ILUC-tekijät otettaisiin käyttöön polttoaineiden laatudirektiivissä vuodesta 2020 lähtien.

Neste Oil on laajentanut raaka-ainepohjaansa ja lisännyt viime vuosina huomattavasti jätteiden ja tähteiden käyttöä uusiutuvan dieselin tuotannossa. Tällä hetkellä jätteiden ja tähteiden osuus on noin 50 % Neste Oilin uusiutuvien raaka-aineiden käytöstä. Yhtiön Porvoon NExBTL-uusiutuvan dieselin tuotantolinjoilla on käytetty jo jonkin aikaa yksinomaan ja jätteitä ja tähteitä raaka-aineena.

Neste Oilin vuotuiset T&K-investoinnit ovat noin 40 miljoonaa euroa, joista valtaosa suuntautuu uusiutuvien raaka-aineiden ja niiden jalostusteknologioiden tutkimukseen. Yhtiö tutkii kokonaan uusia raaka-aineita, kuten mikrobi- ja leväöljyjen sekä oljen hyödyntämistä uusiutuvien polttoaineiden raaka-aineena.

Lisätietoja: Ilkka Räsänen, yhteiskuntasuhdejohtaja, puh. 050 458 5123