11 Huhtikuu 2011

Kestävästi arjessa: Kampanja parempien kesätyöpaikkojen puolesta

Neste Oil edistää nuorten kesätyöllistymistä tarjoamalla vuonna 2011 kesätyöpaikan noin 240 kesäharjoittelijalle. Suurin osa kesätyöntekijöistä sijoittuu Porvoon ja Naantalin jalostamoalueille ja loput Espoon pääkonttoriin ja yhtiön pienemmille toimipaikoille

Neste Oil on mukana nuorten kesätyöllistymistä parantavissa talkoissa Alma Median ja Suomen lasten ja nuorten säätiön järjestämässä Vastuullinen kesäduuni 2011 -kampanjassa, jonka tarkoituksena on haastaa työnantajat tarjoamaan nuorille enemmän ja parempia kesätöitä.

Kampanjassa mukana olevat yritykset ovat sitoutuneet noudattamaan hyvän kesätyön periaatteita, joita ovat mielekkään työn, kohtuullisen palkan ja perehdytyksen tarjoaminen, tasapuolinen ja oikeudenmukainen kohtelu sekä kirjallinen työsopimus ja -todistus.

Hyvän ja vastuullisen kesätyön tarjoaminen hyödyttää sekä nuoria että työnantajia. Nuorelle kesätyö on mahdollisuus hankkia työkokemusta ja samalla tarkentaa käsitystään työelämästä ja tulevaisuuden urasuunnitelmista. Yritykset puolestaan saavat kesätyöntekijöiltä arvokkaan työpanoksen lisäksi myös tietoa tulevan työntekijäpolven arvoista ja asenteista. Kampanjaan osallistuvien yritysten kesätyöntekijöiden keskuudessa toteutetaan kesän 2011 aikana kyselytutkimus, jonka avulla selvitetään nuorten kesätöitä koskevia ajatuksia ja odotuksia.