1 Tammikuu 2012

Kestävästi arjessa: Neste Oil mukana elvyttämässä itäisen Uudenmaan taimenkantoja

Artikkeli

Itä-Uudenmaan ja Porvoonjoen vesien- ja ilmansuojeluyhdistys on käynnistänyt viisivuotisen Jokitalkkari –hankkeen, jossa pyritään elvyttämään luontaisia taimenkantoja. Neste Oil on yhtenä paikallisena yrityksenä mukana tukemassa hanketta. Muita mukana olevia yrityksiä ovat mm. Borealis ja Fortum sekä Porvoon Energia ja Porvoon Vesi. Hankkeen kokonaisbudjetti on puoli miljoonaa euroa ja sen rahoittamisessa on mukana yhteensä yli 30 rahoittajaa, mukana alueen kunnat, Ely-keskukset, kalastusalueet ja useat muut yritykset.

Kalatkin laitostuvat

Perinteisesti kalakantoja on elvytetty ensin kasvattamalla kalanpoikasia ja tekemällä poikasistutuksia. Kalatkin laitostuvat ja kasvattamoissa kasvaneet kalat ovat osittain kadottaneet kykynsä selvitä ja lisääntyä luonnossa. Poikasistutuksissa istutetut kalat päätyvätkin usein suoraan kalastajien haaviin eikä toivottua kalakannan lisääntymistä ehdi tapahtua. Alun perin USA:sta peräisin olevalla menetelmällä kaloja istutetaan vesistöihin jo mätijyvinä. Niistä aikuisiksi kasvaneet kalat ovat alkaneet lisääntyä itsestään luonnossa Suomessakin jo aiemmin tehtyjen istutusten perusteella.

Jokitalkkari –hanke toimii itäisen Uudenmaan ja eteläisen Päijät-Hämeen seudulla, mutta menetelmää voidaan soveltaa kaikkialla Suomessa ja laajemmaltikin lohikalojen palauttamiseksi virtavesiin. Porvoon lähialueen joista hankkeen piirissä ovat Sipoonjoki, Mustijoki, Porvoonjoki ja Ilolanjoki. Lähivuosina saattaa siis Porvoossa ja lähiseuduilla olla luvassa entistä parempia lohikantoja ja sitä kautta myös isompia kalansaaliita.


Hanketta esiteltiin medialle ja rahoittajille Porvoossa toukokuun lopulla. Toiminnanjohtaja Tero Myllyvirta näyttää hankeen kohteita lehdistötilaisuudessa Cafe Cabriolessa. 


Sähkökalastuksella taimenenpoikaset tainnutetaan seurantaa varten, minkä jälkeen ne palautettiin takaisin omaan elementtiinsä. 


Lehdistötilaisuuden jälkeen yhdistyksen edustajat esittelivät toimintaa käytännössä Strömsberginkosken kalatiellä