1 Heinäkuu 2011

Kestävästi arjessa: Pääkonttorilla työskennellään ympäristöä säästäen

Neste Oil pyrkii vastuullisella toiminnallaan vähentämään ympäristövaikutuksiaan, ja haluaa lunastaa tämän lupauksen myös pääkonttorinsa osalta. Yhtiö on ollut mukana Green Office –ympäristöjärjestelmässä jo vuodesta 2008 lähtien. WWF:n Green Office –ympäristömerkki myönnetään toimistoille, jotka ovat sitoutuneet noudattamaan ympäristöystävällisiä toimintatapoja toimistoelämän arkisissa askareissa. Green Office –ympäristöohjelman kantavana ajatuksena on, että toimisto ja sen työntekijät sitoutuvat vapaaehtoisesti tekemään parhaansa ympäristön hyväksi jatkuvan parantamisen hengessä. Neste Oil haluaa omalla esimerkillään kannustaa muitakin ekotehokkaiden ratkaisujen ja ympäristöystävällisten toimintamallien käyttöönottoon.

Muiden muassa vihreän sähkön käyttäminen ja ympäristönäkökulmien huomioiminen liikematkustuksessa ovat esimerkkejä yhtiössä käytössä olevista ympäristöystävällisistä toimintatavoista. Lisäksi esimerkiksi kaikki yhtiön työsuhdeautoilijat ovat velvoitettuja osallistumaan taloudellisen ajon koulutukseen.

Ympäristöystävällisen toiminnan arvioinnin helpottamiseksi on Neste Oilissa otettu käyttöön myös erilaisia toimintaa arvioivia mittareita, kuten autokannan päästöjen ja paperinkulutuksen määrä. Käytössä olevat mittarit on määritelty yhtiön ympäristöohjelmassa ja niitä seurataan ja niiden tuloksia pyritään aktiivisesti parantamaan.