20 Kesäkuu 2013

Kestävästi arjessa: Turvallinen meritie

Artikkeli

"Jos kaikkien Suomenlahdella kulkevien alusten miehistö ja tekniikka olisivat samalla tasolla kuin tällä aluksella, huoli onnettomuuksista olisi varmasti pienempi”, kirjoitti Tekniikan Maailman päätoimittaja Velimatti Honkanen TM:n numerossa 8/2013. Alus, johon Honkanen viittasi, oli Neste Oilin vuonna 2002 valmistunut Tempera. Säiliöalus Kiislan kapteeni Petteri Krigsman vahvistaa Honkasen mielipiteen 34 vuoden kokemuksella.

”Itämerellä ei ole toista varustamoa, joka olisi panostanut turvalliseen liikkumiseen ja navigointiin yhtä paljon kuin Neste Oil. Navigointilaitteemme ovat aina olleet huippuluokkaa. Lisäksi yhtiö kouluttaa laivojen miehistöt erittäin hyvin.”

Turvallisuuden perinne on yhtä vanha kuin itse varustamokin. Neste Oil rakensi ensimmäiset kaksoisrunkoalukset jo 70-luvulla. Muut tulivat perässä 20 vuotta myöhemmin.Nykypäivänä koulutuksessa käytetään apuna huipputekniikkaa. Neste Oil tekee tiivistä yhteistyötä Turun merenkulkuoppilaitoksen kanssa. Turkuun on rakennettu muun muassa saaristoväylien ja Porvoon väylän simulaattorit, joiden avulla miehistöt opettelevat liikkumaan kapeilla väylillä turvallisesti. Miehistön koulutus on jatkuvaa. Turvallisuus ei pääse unohtumaan merimatkojenkaan aikana.

”Teemme merellä kuukaudessa enemmän hätätilanneharjoituksia kuin maapuolella tehdään vuodessa. Harjoittelemme etukäteen kaikkia mahdollisia hätätilanteita, kuten vuotoja ja tulipaloja.”

Petterin omassa työssä vastuullisuus on osa jokapäiväistä työtä.

”Meillä on kaverit, jotka hoitavat kuljetusta ja lastausta. Minä valvon, että he toimivat säädösten ja ohjeiden mukaan ja homma tehdään turvallisesti ja laadukkaasti.”


Säiliöalus Kiislan kapteeni Petteri Krigsmanin mielestä ei ole toista yhtiötä, joka olisi panostanut turvalliseen liikkumiseen yhtä paljon kuin Neste Oil.